Weggeefhoeken en ruilhandel

De laatste paar jaar zien we in Nederland steeds meer mensen die onder de armoede grens leven. Ik vind dit een verschrikkelijk verschijnsel maar kan er helaas niets aan veranderen. Wel ben ik eens gaan rondkijken wat de mogelijk heden zijn voor mensen die het financieel niet zo goed hebben. Dit om te zien of er voor mij een moge...
6
2
Public