De Bijbel overleeft tegenstand

BEDREIGING: Veel politieke en religieuze leiders hebben ideeën gehad die tegen de boodschap van de Bijbel ingingen. Vaak gebruikten ze hun autoriteit om te voorkomen dat mensen de Bijbel vertaalden, drukten of in bezit hadden. Neem de volgende twee voorbeelden eens: Rond 167 v.Chr.: De Seleucidische koning Antiochus Epiphanes, ...
2
0
Public

De Bijbel overleeft verval

DE BEDREIGING: Schrijvers en kopiisten van de Bijbel schreven meestal op papyrus en perkament (2 Timotheüs 4:13). Hoe brachten die materialen het voortbestaan van de Bijbel in gevaar? Papyrus scheurt en verkleurt gemakkelijk en wordt snel dunner. Richard Parkinson en Stephen Quirke, beiden egyptoloog, zeggen: ‘Een vel kan uit...
0
2
Public

Een belangrijk verhaal.

Geen enkele andere religieuze tekst is met de Bijbel te vergelijken. Geen enkel ander boek heeft al zo lang zo veel invloed op het geloof van mensen en oogst tegelijkertijd zo veel kritiek. Sommige geleerden twijfelen er bijvoorbeeld aan of in moderne bijbels hetzelfde staat als in de oorspronkelijke teksten. Een hoogleraar gods...
0
0
Public

De uitdaging God bij zijn naam te leren kennen!

Er is een boosaardige vijand die wil verhinderen dat wij Jehovah’s naam kennen en een hechte band met Hem hebben. Wie is dat? De Bijbel zegt dat „de god van dit samenstel van dingen de geest van de ongelovigen heeft verblind”. De god van de huidige goddeloze wereld is Satan de Duivel. Hij wil ons onwetend houden, zodat ons...
0
2
Public

De nuttigste vergelijking die jij waarschijnlijk ooit zal maken!

Bezie jij jezelf als een christen? Zo ja, dan bent jij een van de meer dan twee miljard mensen op aarde — bijna 1 op de 3 — die zich een volgeling van Christus noemen. Tegenwoordig zijn er duizenden denominaties die als christelijk worden bestempeld. Toch zijn ze verdeeld omdat ze tegenstrijdige leerstellingen en zienswijzen...
0
2
Public

Is de Bijbel zomaar een boek?

Er word wel eens gezegd dat de Bijbel een sprookjesboek is, geschreven door goed bedoelende mensen. Maar de Bijbel noemt zichzelf het woord van God, die niet liegen kan. Als dit boek van God komt zou het niet te vergelijken moeten zijn met andere boeken. Als er wetenschappelijke beweringen in gedaan worden zouden die moeten klop...
3
6
Public

Is de ziel onsterfelijk ?

Religies hebben verschillende meningen over wat de ziel is en wat ermee gebeurt als we sterven. Maar de uitleg van de Bijbel is duidelijk. Veel mensen geloven dat de ziel onsterfelijk is. Sommigen geloven dat de ziel voortdurend opnieuw wordt geboren en steeds terugkeert in een nieuw fysiek lichaam nadat het vorige lichaam is ge...
3
2
Public

Wanneer is Jezus Koning geworden?

Welk koninkrijk werd aan Jezus beloofd? God beloofde dat een afstammeling van koning David voor onbepaalde tijd op Zijn troon zou zitten. Die beloofde afstammeling is Jezus, en hij regeert nu in de hemel als Koning van Gods Koninkrijk. (Psalm 89:4; Lukas 1:32, 33.) Toen David nog heel jong was, koos Jehovah God hem als koning ov...
2
6
Public

De Bijbelse geschiedenis van Gods ware aanbidders

Veel nadenkende mensen in deze tijd erkennen dat de grote christelijke en niet-christelijke godsdiensten weinig doen om de mensheid te helpen. Sommigen zijn het erover eens dat religies door hun leerstellingen en hun gedrag een verkeerd beeld geven van God en daardoor niet zijn goedkeuring kunnen hebben. Maar ze geloven ook dat ...
0
2
Public