Volk beslist in Nederland ?!

TELESKOOP (INTERNET)MAGAZINE maart 2014VOLK BESLIST IN NEDERLAND?! Het wordt de hoogste tijd voor de directe democratie, waarin burgers van ons land zelf beslissen over politieke kwesties. Dat is de uitkomst van onderzoeken naar het nut en wenselijkheid van deze andere vorm van democratie. Niet een nieuwe vorm van democratie, wa...
0
0
Public