Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Niet veel goeds
Een mooie Viedeo, propaganda voor de bijbel en Jehovah's Getuigen. Alsof zij weten antwoorden te geven over leven, lijden, sterven, verzoening en verlossing! Ik zou zeggen 'verbeter de wereld en begin bij je en jullie zelf' Geef mense in jullie eigen kringen vrijheid van geloof en anders geloven en bemoei je niet met de levenswijze van jullie aanhangers, al is het maar om jullie zelf te bevrijden van ANGST voor beïnvloeding van binnen uit en van buitenaf. En... laat je niet manululeren, indoctrineren door een stel zogenaamse 'wijze' mannen die errgens in een hoofdkantoor van het 'Wachttorengenootschap'gelovigen en niet en of anders gelovigen hun visie op de bijbel, als 'in de waarheid'en niet van deze wereld'zijnde proberen op te leggen aan vaak niets vermoedende mensen, die het 'slachtoffer'worden van érnstige bijbelonderzoekers'die door hun dagelijkse intensieve bijbelonderzoek een kennis voorsprong hebben op mensen die zij huis-aan-huis en onaangekondigt spontaan bezoeken voor hun interpretatie van het bijbelevangelie! Blijf kritisch en laat je niet inpalmen met deze zo op het oog 'vriendelijk'overkomende lieden, die niet zo vriendelijk meer zijn als zij worden tegengesproken en soms hun eigen gedoopte medegelovigen uit ángst'uitsluiten van hun gemeenschap! Groet Co Meijer Meijer46 ( lees vrijblijvend mijn artikel(en) over Jehovah's Getuigen op PLAZILLA! en oordeel vooral zelf in vrijheid!
Goedemiddag Co,

Denk jij dat er zonder God wel een oplossing is voor deze verrotte wereld? Of wil je misschien niet over de toekomst nadenken!
Misschien denk jij wel net zoals heel veel mensen dat het altijd wel zo door zal gaan, dat er altijd wel mensen ziek zullen worden en sterven. Dat er altijd wel mensen vermoord zullen worden. Dat er altijd wel oorlog zal blijven. Nou ik moet er niet aan denken! Wij kunnen niet vertrouwen op hedendaagse regeringen, dat blijkt wel uit de politiek. Wat een toestanden brengen ze teweeg.
Wat een verdriet is er in de wereld! Zal dat ALTIJD zo door blijven gaan? Ik krijg het benauwd als ik daar aan denk. Daarvoor zijn de mensen niet gemaakt. Wij leven in een land waar over het algemeen nog vrijheid en blijheid is maar dat word ook steeds minder. En niemand heeft een werkelijke oplossing, ook al lijkt het soms wel zo.

Vijf gebeurtenissen die nog moeten komen

1. Aankondiging van „Vrede en zekerheid!”

De regeringen van deze wereld denken misschien dat ze enkele van hun grote problemen bijna opgelost hebben. En de religieuze leiders die een deel van de wereld zijn zullen zich bij de politieke leiders aansluiten (Openb. 17:1, 2). De geestelijke leiders zouden dan net als de valse profeten uit het oude Juda zijn. Over hen zei Jehovah: „Ze zeggen: ’Er is vrede! Er is vrede!’, terwijl er geen vrede is” (Jer. 6:14;
23:16, 17).
Binnenkort zal Satan ervoor zorgen dat de meeste mensen een vals gevoel van ‘vrede en zekerheid’ hebben. Hij zal ze misleiden door ze te laten denken dat het goed gaat in de wereld. Daarom moeten wij als Gods volk alert blijven want als wij uit Gods woord lezen en erover mediteren zullen wij weten wat God ons te zeggen heeft en zijn oordeelsdag ons niet overvalt.


2. „Babylon de Grote” aangevallen en vernietigd door de naties

De aanval op alle vormen van valse religie, inclusief de christenheid, is het begin van de „grote verdrukking” (Matth. 24:21; 2 Thess. 2:8). Voor velen zal deze gebeurtenis als een verrassing komen. Waarom?
Babylon de Grote”, het wereldrijk van valse religie, ook bekend als „de hoer” (Openb. 17:5, 6, 15) is tot op dat moment vol vertrouwen en denkt dat ze een „koningin” is die „nooit rouw zal zien”. Maar plotseling zal ze ontdekken dat ze haar overlevingskansen verkeerd heeft ingeschat. Ze zal vrij snel aan haar eind komen, als het ware „op één dag” (Openb. 18:7, 8).
Gods Woord noemt de aanvaller van de hoer een „wild beest” met „tien hoorns”. Een studie van het boek Openbaring laat zien dat het wilde beest een afbeelding is van de Verenigde Naties. „De tien hoorns” stellen alle huidige politieke machten voor die dit ’scharlakengekleurde wilde beest’ steunen (Openb. 17:3, 5, 11, 12). De lidstaten van de VN zullen de hoer van haar rijkdom beroven, haar ware aard onthullen, haar verslinden en haar „geheel met vuur verbranden”. Haar vernietiging zal definitief zijn. (Lees Openbaring 17:16.)

3. Aanval op Jehovah’s volk

Nadat de valse religie is vernietigd, zullen Gods aanbidders nog steeds „in zekerheid” en „zonder muur” wonen (Ezech. 38:11, 14). Wat zal er gebeuren met deze schijnbaar weerloze groep mensen die Jehovah blijven aanbidden? Blijkbaar zullen ze het doelwit worden van een massale aanval door „vele volken”. De Bijbel beschrijft die ontwikkeling als de aanval door „Gog van het land Magog”. ( Ezechiël 38:2, 15, 16.)
Omdat Gods volk van tevoren weet dat deze aanval komt, maken zij zich niet overdreven bezorgd.
Onze belangrijkste zorg is niet onze eigen redding, maar de heiliging van Jehovah’s naam en de rechtvaardiging van zijn soevereiniteit. Jehovah heeft meer dan zestig keer verklaard: „Gij zult moeten weten dat ik Jehovah ben” Ezech. 6:7

4. Oorlog van Armageddon

Door bemiddeling van Jezus en de hemelse legers zal Jehovah zijn volk te hulp komen (Openb. 19:11-16). Dat ingrijpen is „de oorlog van de grote dag van God de Almachtige”, Armageddon (Openb. 16:14, 16).
Over die oorlog verklaart Jehovah via Ezechiël: „’Ik wil in geheel mijn bergland een zwaard tegen Gog oproepen’, is de uitspraak van de Soevereine Heer Jehovah. ’Tegen zijn eigen broeder zal het zwaard van een ieder blijken te zijn.’”
Degenen die aan Satans kant staan, zullen in paniek en verwarring raken en hun wapens tegen elkaar gebruiken. Maar ook Satan zal niet gespaard blijven. Jehovah zegt: „Vuur en zwavel zal ik laten neerregenen op Gog en op zijn krijgsbenden en op de vele volken die met hem zullen zijn” (Ezech. 38:21, 22). Wat zal het gevolg zijn van dit ingrijpen door Jehovah?
Ja, de wereld zal gedwongen worden Jehovah te erkennen.
De wereld zal moeten beseffen dat hun verpletterende nederlaag op bevel van Jehovah zelf is veroorzaakt.

Een profetie in het boek Daniël stelt ons in staat vast te stellen waar we ons bevinden in de tijd. Daniël beschrijft een beeld in de vorm van een mens dat uit verschillende metalen bestaat (Dan. 2:28, 31-33). Het stelt opeenvolgende wereldmachten voor die een belangrijke invloed op Gods volk hebben gehad, in het verleden of in deze tijd. Dat zijn Babylon, Medië-Perzië, Griekenland, Rome en nog een wereldmacht, de laatste, in onze tijd. Een studie van de profetie van Daniël laat zien dat deze laatste wereldmacht wordt voorgesteld door de voeten en tenen van het beeld. Tijdens de Eerste Wereldoorlog gingen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten een speciaal bondgenootschap aan. Het vijfde deel van Daniëls beeld is dus de Engels-Amerikaanse wereldmacht. De voeten zijn het laatste deel van het beeld, en dat betekent dat er geen andere menselijke wereldmacht meer zal komen. Dat de voeten en tenen uit ijzer en leem bestaan, beeldt de zwakke toestand van de Engels-Amerikaanse wereldmacht af.
Dezelfde profetie laat zien dat Gods Koninkrijk, afgebeeld door een grote steen, uit de berg van Jehovah’s soevereiniteit werd gehouwen. Dat gebeurde in 1914. Die steen raast nu op zijn doel af: de voeten van het beeld. In Armageddon zullen de voeten en de rest van het beeld verbrijzeld worden.


5. Satan en zijn demonen in de afgrond geslingerd

Eerst zal Satan van begin tot eind moeten toezien hoe zijn hele organisatie op aarde vernietigd wordt. Daarna wordt hij zelf aangepakt. Johannes vertelt wat er gebeurt. (Openbaring 20:1-3.)

Sophia

www.jw.org/nl