Uitleg over de AWBZ pilot voor zorg in natura ( ZIN ) via het zorgkantoor deel 2 – Voor hulpvragers ( DSW)

Er is zeer weinig bekendheid gemaakt over deze nieuwe wijze van zorg krijgen, vandaar dat ik hier een artikel aan ga wijden. 2013 een jaar waarin voor het eerst zorg in Natura gegeven zal worden. Dit gaat via de Zorgkantoren in het hele land en ik ben zelf als ZZP-er gecontracteerd door het Zorgkantoor DSW te Schiedam. Hier heb ...
24
8
Public

Uitleg over de AWBZ pilot voor Zorg in Natura ( ZIN ) via het zorgkantoor. Deel 1 voor ZZP-ers ( DSW zorgverzekeraar)

Voor 2013/2014 heeft het ministerie 20 miljoen uitgetrokken voor deze nieuwe vorm van zorg krijgen en zorg leveren. Dit gaat via de zorgkantoren en per regio. Er mochten zich 300 ZZP-ers aanmelden voor dit traject, verdeeld over het hele land. De voorbereidingen waren zeer tijdrovend. Maar het is sinds vandaag helemaal rond en i...
13
8
Public

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zorgverleners, zo goed als niet af te sluiten

Het werken wordt je eigenlijk onmogelijk gemaakt Van allerlei hoeken hoor je het. Mensen worden liever niet meer in loondienst aangenomen in deze onzekere tijden. Vooral al de rompslomp die het met zich meebrengt. Nee, de werkende Nederlander moet maar ZZPer worden! Ik ben zaterdag dus op de starters beurs van de Kamer van Kooph...
19
9
Public

Dementie, óók onze zorg!

In mijn profiel heb ik aangegeven dat vooral gedichten schrijven mijn grote passie is. In mijn werk kom ik regelmatig demente bejaarden tegen. Twee gedichten wil ik hier vandaag plaatsen. Ik werk veel met demente bejaarden. Het is schrijnend om te zien hoe een mens geestelijk af kan takelen en op het eind leven als een plant. He...
15
12
Public

Hoe houden we de gezondheidszorg gezond?

Bulgaren winnen terrein in de Nederlandse gezondheidszorg. Zijn de Nederlandse verpleegkundigen en verzorgenden over een poosje overbodig? Geef mij maar een brunette De gezondheidszorg wordt onbetaalbaar, vooral voor mensen met een persoonlijk budget, die pertinent niet naar een verpleegtehuis willen. Ik wil vierentwintig uur zo...
8
2
Public

Oudere hulpverleners in de Zorg

Ik draai vooral nachtdiensten. In feite zou ik dit nu niet meer hoeven, omdat ik 58 jaar geworden ben.Aangezien ik het fijn vind om in de nacht te werken en ik dit mentaal en fysiek op kan brengen, blijf ik dit voorlopig doen. Het valt mij op dat de zorg voor een zeer groot gedeelte op 50 plussers draait. Over het algemeen zijn ...
20
5
Public

Bijscholing voor verpleegkundigen en verzorgenden

De beide heren waren er nog! Ondanks ze in de afgelopen week nogal misbruikt waren, keken Piet en Jan nog even vrolijk als op het moment dat ik hen achterliet.Piet had ik nog even een knuffel gegeven en zijn pyjamajasje dichtgeknoopt en het dekbed tot onderaan zijn kin gelegd.Stel dat de herfst die er momenteel in het land aanwe...
2
2
Public