En dit noemen ze "kleine" dingen....

zon-dag gordijnen net niet helemaal gesloten vroege ochtendzon in April aarzelend warm licht dapper binnengeslopen volg ik, raakt jouw gezicht ik kijk daar waar het warme koestert en ieder stoppeltje, rimpeltje en sproet geliefd door mijn mond en handen ik ken ze één voor één zo goed ingedommeld moet ik zijn want alleen schu...
6
1
Public