Warmteoverdracht door straling door bouwkundige keuring Rotterdam Straling is een elektromagnetisch golfverschijnsel. De straling die wij als warmtestraling ervaren neemt in het frequentiespectrum een gebied in dat ligt tussen 0,1 mm en 0,7 jim. Net als ieder elektromagnetisch golfverschijnsel plant het zich rechtlijnig voort en...
3
0
Public
door Techniek
Rasiatoren en de uitvoeren is opgesteld door Bouwkundige keuring Amsterdam De uitvoering van radiatoren is er op gericht zoveel mogelijk lucht te verwarmen. Dit bereikt men door het radiatoropperviak te vergroten. Door het aanbrengen van welvingen in het opperviak van een paneelradiator is zijn verwarmend opperviak groter dan zi...
0
0
Public
door Techniek
Open en gesloten systemen Door :witgoed repataie Amsterdam Centrale verwarmingssystemen kunnen ook worden onderverdeeld in open en gesloten warmwatersystemen. Het water in het c.v.-systeem zet bij verwarming in de ketel uit. Deze volumevermeerdering van het water kan niet worden opgevangen door het inwendig volume van ketel en l...
2
0
Public
door Techniek
Apparatuur voor centrale verwarming: Door witgoed reparatie Amsterdam Het kenmerk van een installatie of systeem voor centrale verwarming is, dat de warmte, die door verbranding van brandstof (aardgas of olie) wordt verkregen, niet of nauweijks ter plaatse wordt benut, maar over kortere of langere afstand wordt getransporteerd n...
2
0
Public
door Techniek
Duurzaamheid van het hout door: Bouwkundige keuring Amsterdam. Op dit moment zijn er in Nederland drie verduurzamingsmethoden waarbij sprake is van een controleerbaar proces en een KOMO-certificaat: vacuüm- en drukmethode, dompelen gevolgd door diffusie en plaatselijk verduurzamen. De vacuüm- en drukmethode wordt toegepast in ...
0
0
Public
door Techniek
Milieu en Witgoed: Door witgoed reparatie Amsterdam Onderzoek en ontwikkeling van andere, milieu vriendelijke, hardheidsbinders is in volle gang. Het is, zeker in gebieden met een lage waterhardheid nuttig om door de fabricant opgegeven wasmiddelhoeveelheden, bijv. Voor gezinswas of de vaatwasser, kritisch te bekijken en zonodig...
0
0
Public
door Techniek
Witgoed en reinigen: Door wasmachine reparatie Amsterdam Het reinigen van kleding en huishoudtextiel. Dit gebeurt vrijwel altijd in waterig milieu. We gaan dan maar voorbij aan het droge behandelingen zoals borstelen of kloppen, of behandelingen in niet waterige vloeistofmilieus (chemisch reinigen). Het gevolg van natte behandel...
0
0
Public
door Techniek
Groothuihouding: Door wasmachine reparatie Amsterdam Bij verrichtingen in de groothuishouding gaat het om werkzaamheden die beroepshalve verricht moeten worden en direct met primaire levensbehoeften van een groep mensen te maken hebben. Het huishoudelijke werk heft daar veel meer een bedrijfsmatig karakter dan in de gezinshoudin...
0
0
Public
door Techniek
Motieven om huishoudelijke apparatuur aan te schaffen: Door witgoedreparatie Amsterdam Indien men huishoudelijke apparatuur wil aanchaffen spleen diverse motieven een rol. Zonder volledig te willen zijn, zullen we er enkele bekijken. De eerste drie genoemde motieven zijn elementen van het begrip ‘eenvoudiger’ uit de definiti...
0
0
Public
door Techniek