# Wetenschap

Geloof, wetenschap en logica

Geloof, wetenschap en logicaGeloof en wetenschap staan soms lijnrecht tegenover elkaar. Denk maar aan de wonderen die in de Bijbel...

De dwalingen van de medische wetenschap

De op bewijs-gebaseerde geneeskunst moet hoognodig in de revisie Op bewijs-gebaseerde geneeskunde in de revisieDe medische wetensc...
6
8

Wereldbeeld en wetenschap in de renaissance

Het ontstaan van het huidige wereldbeeld, ontstaan in de renaissance. Werelbeeld Astronomie is al zo oud als de mensheid zelf. Sin...

Waar nieuwe wetenschap oude filosofie ontmoet (1)

Was Rudolf Steiner zijn tijd ver vooruit? Is de moderne mens nog steeds met de geestelijke kosmos verbonden? Antroposofie. Antropo...
16
15

Wat Doet Een Bjz Gedragswetenschapper Eigenlijk..?

WAT DOET EEN BJZ GEDRAGSWETENSCHAPPER DE HELE DAG, TJA,IK ZOU HET TOCH ECHT NIET WETEN, NA AL DIE RARITEITEN DIE IK ALLEMAAL ZAG, ...

Theologie is niet-wetenschap, het nieuwe evangelie van Jacobus (Uit TELESKOOP MAGAZINE)

THEOLOGIE IS NIET-WETENSCHAP Theologie (synoniem voor godgeleerdheid), wordt over het algemeen beschouwd en erkent in wetenschappe...
0
0

Het paringsgedrag van de Dinosaurus en verder wetenschappelijk onderzoek

Dinosaurus Een dinosaurus roept een beeld op van een reusachtig, kwaadaardig monster uit de oertijd.Dat reusachtige viel vaak wel ...

Maatschappijwetenschappen multi-culturele samenleving

Hoofdstuk 1 De multiculturele samenleving, een verkenning §1 Multiculturele samenleving: een samenleving waarin naast de oorspronkelijke bevolking (autochtonen) verschillende etnische (klein) groepen leven, die oorspronkelijk afkomstig zijn uit een ander land, met een andere cultuur. Normatieve betekenis van multi. samenleving ...
0
0

Wist u dat? Wetenschappelijk bewezen: Pas bij 6-8 hulpverleners krijgt u het juiste antwoord...

Met 6-8 allemaal verschillende disciplines is er pas tot een goed antwoord te komen lees ik zojuist in m'n boeken groepsdynamiek, ...

De god van de wetenschap ......

********************************************************************* Zijn naam is: Eureka! Hij wordt geëerd op momenten van ontdekking, enkelen komen hem tegen, de meesten werken hard in de hoop op een ontmoeting. Dan gaan de handen omhoog, en men loopt een rondje of doet een dansje. Het schijnt een waanzinnige ervaring te zij...
3
1

Wetenschappelijk onderzoek in de Onzinologie

Toen ik net was afgestudeerd in de onzinologie vreesde ik met grote vreze dat ik een opleiding tot werkloze achter de rug had. Daa...
24
47

Dierenmishandeling of wetenschap?

Een behoorlijk aantal televisie-programma's zoals bijvoorbeeld op Discovery, gaat over wetenschappers die in de natuur op zoek gaa...
6
4