Nederlands Latijn Richtingaanduidingen - Naar het hoofd - Craniaal - Op de neus betrekking hebbend - Rostraal - Naar de staart - Caudaal - Het meest nabij het lichaam gelegen - Proximaal - Het verst van het lichaal gelegen - Distaal - Buikzijde - Ventraal - Rugzijde - Dorsaal - Van de lichaamsas af - Lateraal - Naar de lichaamsa...
0
0
Public
door Spookjj
21/06/2013 15:32
De selectie van de ouderdieren doen we op hand van de volgende onderwerpen: - ecosystemen - gedrag - voeding - gezondheid De natuur bepaald wie zich voort mag planten a-biotisch = niet levent biotisch = levent je hebt 3 ecologische verdelingen 1. gebied met altijd voedselaanbod. 2. gebied met seizoensgebonden voedselaanbod. 3. g...
2
3
Public
door Spookjj
21/06/2013 15:22
Het paard. welzijn van het paard: primaire factoren: water voeding ruimte klimaat sociaal contact secundaire factoren: beweging groei en uitgroei voortplanting hygienne en verzorging digestiestelsel(darmstelsel): Een paard is een herbivoor Het gebit en de darmen zijn daarom speciaal gemaakt voor het verteren van grassen, er is e...
0
0
Public
door Spookjj
04/06/2013 17:00