IN 607 v.Chr. viel een gigantisch leger onder aanvoering van koning Nebukadnezar II Jeruzalem binnen. De Bijbel zegt over het bloedbad dat erop volgde: "Nebukadnezar doodde in het huis van hun heiligdom hun jonge mannen met het zwaard, ook had hij geen mededogen met jongeling of maagd, oude of afgeleefde... Voorts verbrandde hij...
0
1
Public
door Sophia24
BEDREIGING: Veel politieke en religieuze leiders hebben ideeën gehad die tegen de boodschap van de Bijbel ingingen. Vaak gebruikten ze hun autoriteit om te voorkomen dat mensen de Bijbel vertaalden, drukten of in bezit hadden. Neem de volgende twee voorbeelden eens: Rond 167 v.Chr.: De Seleucidische koning Antiochus Epiphanes, ...
2
0
Public
door Sophia24
DE BEDREIGING: Schrijvers en kopiisten van de Bijbel schreven meestal op papyrus en perkament (2 Timotheüs 4:13). Hoe brachten die materialen het voortbestaan van de Bijbel in gevaar? Papyrus scheurt en verkleurt gemakkelijk en wordt snel dunner. Richard Parkinson en Stephen Quirke, beiden egyptoloog, zeggen: ‘Een vel kan uit...
0
2
Public
door Sophia24
Geen enkele andere religieuze tekst is met de Bijbel te vergelijken. Geen enkel ander boek heeft al zo lang zo veel invloed op het geloof van mensen en oogst tegelijkertijd zo veel kritiek. Sommige geleerden twijfelen er bijvoorbeeld aan of in moderne bijbels hetzelfde staat als in de oorspronkelijke teksten. Een hoogleraar gods...
0
0
Public
door Sophia24
Wie was Abraham? Er zijn maar weinig mensen die zo veel invloed hebben gehad op de wereldreligies als Abraham. Hij wordt door joden, moslims en christenen gerespecteerd en is wel beschreven als „een reus in de Geschriften” en „een geweldig voorbeeld van geloof”. De Bijbel noemt hem „de vader van allen die geloof hebben...
3
2
Public
door Sophia24
Er is een boosaardige vijand die wil verhinderen dat wij Jehovah’s naam kennen en een hechte band met Hem hebben. Wie is dat? De Bijbel zegt dat „de god van dit samenstel van dingen de geest van de ongelovigen heeft verblind”. De god van de huidige goddeloze wereld is Satan de Duivel. Hij wil ons onwetend houden, zodat ons...
0
2
Public
door Sophia24
Over de hemel wordt veel gespeculeerd en gediscussieerd. Maar wat velen erover hebben geleerd, verschilt aanzienlijk van wat de Bijbel erover zegt. Wat is de hemel? WAT SOMMIGE MENSEN ZEGGEN Er zijn verschillende gedachten over de hemel en het doel ervan. Bijvoorbeeld: Veel christenen zijn het eens met de New Catholic Encycloped...
2
8
Public
door Sophia24
Bezie jij jezelf als een christen? Zo ja, dan bent jij een van de meer dan twee miljard mensen op aarde — bijna 1 op de 3 — die zich een volgeling van Christus noemen. Tegenwoordig zijn er duizenden denominaties die als christelijk worden bestempeld. Toch zijn ze verdeeld omdat ze tegenstrijdige leerstellingen en zienswijzen...
0
2
Public
door Sophia24
Welke oorsprong hebben populaire paasgebruiken? The Encyclopedia Britannica zegt: „Er staat geen aanwijzing in het Nieuwe Testament dat men Pasen vierde.” Hoe is Pasen dan ontstaan? Het vindt zijn oorsprong in heidense aanbidding. Hoewel men zegt met deze viering Jezus opstanding te gedenken, zijn de paasgebruiken niet chris...
0
0
Public
door Sophia24