Inleiding xxxx Overzicht Overzicht tuinvogels met foto's en tekst xxxxx
0
0
Public
door Scriba
Vogelbescherming Valk HD 8x30 en Meopta Meopro HD 10x42 Bij belangrijke investeringen spelen testrapporten en reviews voor velen een rol. Vermits kritisch gelezen geven ze meer en objectievere informatie dan de publicaties van de handel. Over de verrekijkers die mijn partner en ik kochten, beide recente modellen, is nog weinig o...
0
0
Public
door Scriba
Wens In mijn artikel "Ventoux obsessie" schreef ik over mijn jarenlange wens de Mont-Ventoux te beklimmen en de eerste daadwerkelijke beklimming op eenenzestig jarige leeftijd. Na die eerste beklimming vanuit Bedoin heb ik er een gewoonte van gemaakt in voor- en najaar de Kale Berg op te zoeken en er een of twee keer tegenop te ...
0
0
Friends
door Scriba
De zondagse kerkgang was er niet mijn hele jeugd. De mate waarin de zondagse eredienst gefrequenteerd werd hing samen met de functie die mijn vader in de kerk vervulde. Was hij onbezoldigd gelovige dan ging er wel eens een kerkloze zondagmorgen voorbij. Was hij bijvoorbeeld ouderling, dan werd hij geacht zijn gezin in de kerkban...
0
0
Friends
door Scriba
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3597697/2014/02/15/Pater-Frans-in-Homs-verliest-de-moed-niet-en-blijft.dhtml pater jezuiet Frans van der Lugt. http://meergroenzelfdoen.nl/wat/stoepgroenten/ "Stoepgroente"
0
0
Public
door Scriba
Links naar goede teksten die iets over onze taal en over taalgebruik hebben te melden xxxxxxxxxx http://plazilla.com/gemeente-arnhem-kent
0
0
Public
door Scriba
In de post-hbo cursus die ik een aantal jaren geleden volgde gaf ik een docent een tip over een boek over zijn vak. De docent zei in de eerste les dat er geen geschikte literatuur voorhanden was en ik achtte het boek, waarop ik door een expert werd gewezen zonder meer geschikt. De docent regeerde met "dat boek is inderdaad zeer ...
0
0
Public
door Scriba
Het informeren naar iemands mening of standpunt wordt op uiteenlopende wijze gedaan. De resultaten, de verkregen informatie, verschilt per wijze van informeren. Een voorbeeld: Een manager in een detacheringsbedrijf of uitzendbureau wil weten in welke mate een klant tevreden is over het werk dat een medewerker voor de betreffende...
0
0
Public
door Scriba