Samenvatting M&O: H6 De financiering van organisaties: eigen vermogen

Hieronder volgt een samenvatting over hoofdstuk 6 van de methode Percent. Dit is voor het vak M&O en geldt voor klas 5 vwo. De financieringsbronnen van organisaties zijn: Het eigen vermogen Het vreemd vermogen 6.1 Het eigen vermogen Ondernemingen zijn jaarlijks verplicht om een balans op te stellen. Balans = een overzicht va...
2
0
Public

Samenvatting M&O H18: Kostensoorten in industriële ondernemingen

18.1 Kostensoorten Kostensoorten zijn de kosten die in een productieproces ingedeeld zijn naar aard van de ingezette productiemiddelen. We onderscheiden de volgende kostensoorten: Kosten van de grond Kosten van grond- en hulpstoffen Kosten van arbeid Kosten van diensten belastingen Kosten van duurzame productiemiddelen 18.2 De k...
3
0
Public

Samenvatting M&O H17: Kosten en winst (vwo)

Hoofdstuk 17: Kosten en winst 17.1 constante en variabele kosten Constante kosten zijn kosten die niet afhankelijk zijn van productieomvang, afzet of omzet. Bijvoorbeeld: huur, afschrijvingskosten en loon van vast personeel. De constante kosten hangt samen met de gekozen productiecapaciteit (= hoeveelheid prestaties die een bedr...
2
0
Public

Samenvatting M&O H26: Kengetallen

Kengetallen zijn verhoudingsgetallen waarmee de financiële gezondheid van een onderneming gemeten en beoordeeld wordt. Bij slechte kengetallen: Wordt het interestpercentage over schulden vaak hoger, omdat de bank meer risico loopt. Kunnen schuldeisers extra eisen stellen, bijvoorbeeld een verplichte aandelenemissie. Aandelenemi...
2
1
Public

Samenvatting M&O H19: kosten en opbrengsten bij stukproductie

Hieronder volgt een samenvatting over hoofdstuk 19 van de methode Percent. Dit is voor het vak M&O en geldt voor klas 5 vwo. Een industriële onderneming levert een stukproductie op wanneer ieder product uniek is. Elk product wordt afgestemd op de wensen van de consumenten. Hierdoor is het ook moeilijk om normen te hanteren ...
0
0
Public

Samenvatting M&O H5: Financiële markten (vwo)

5.1 De vermogensmarkt Vermogensmarkt = het totale vraag en aanbod van geld Geldnemers en geldaanbieders komen hier samen om geld te handelen. De vermogensmarkt bestaat uit twee deelmarkten: De kapitaalmarkt De geldmarkt Geldmarkt = het totale vraag en aanbod van kredieten, leningen en dergelijke met een looptijd van minder dan 2...
3
0
Public

Samenvatting M&O H16: Het aanhouden van voorraden

16.1 Voorraden De voorraadkosten bestaan uit bestelkosten en opslagkosten. Bestelkosten zijn alle kosten die te maken hebben met de inkoop. Bijvoorbeeld telefoonkosten, elektriciteit, vervoerskosten en loonkosten van de werknemers. Opslagkosten zijn alle kosten die te maken hebben met het in voorraad houden van goederen. Bijvoor...
3
0
Public