Overzee

Overzee Ze glijden verder over zee gedachten in een handvol wit verzonden af en toe plukt de wind wat woorden mee en dreunen golven verzen op zo ver zo wijd zo wild ik verwacht hen morgen aan de horizon in de branding en op het strand hoor hun rijmen ruisen in de schelpen op het zand. © Rudi J.P. Lejaeghere Laatste gedicht uit ...
4
0
Public

Morgengeluid

Ik hoor de morgen in het kraken van het bed een kuch het sloffen van pantoffels op de overloop de koffie borrelt van heel ver met tussenpozen mijn bewustzijn binnen terwijl het verkeer buiten de stilte breekt geroezemoes van kinderstemmen het miauwen van twee hongerige poezen aan de achterdeur en het zachte roepen onderaan de tr...
3
0
Public

A closer ear - Een dichter oor

A closer ear The story of the hands that tells how the rest of the rest between tangled fingers is lost to the white on the bed the light in the eyes already far beyond that extinguish as a lightening bug smothered in the morning haze the whisper of a voice that reaches not further than a closer ear writes word after word memori...
0
0
Public

Hosanna in den hoge

Zoals kleur dat met het licht ontwaakt de wolk zich in zijn vormen kromt net voor de storm 't geluid verstomt of zoals wind het stille water raakt zo voelt het als jij m'n lippen kust je lichaam als mijn deken wordt net als een zee zijn golven stort op het strand weet ik me nooit geblust van het vuur dat in mijn lenden brandt mi...
3
1
Public

Mijn Lief

Dit ben jij zonder witregel of vraagteken, ik vind je terug in een punt of accent, mijn tong proeft je naam in letters, ik wals je rond en rond en het zoet van je mond spreekt zachte zinnen voluit op mijn lippen, ik vertaal het enkel op papier als het gedicht of een lied dat in mijn hoofd blijft zingen. © Rudi J.P. Lejaeghere G...
2
1
Public

Buiten het kader

Stil ligt de appel half geschild op het schilderij maar het is vooral het mes uitblinkend scherp op het bord dat mijn aandacht trekt amper één hand verwijderd van zijn verstarde prooi daarom vermoed ik ook aan de kant buiten het kader de man of de vrouw klaar om het werk af te maken op zijn minst een kind om een stuk uit de vr...
2
0
Public

Vooruitzicht

Ik weet het herfst nog voor het vallen van de blaren het grijs van grauwe ganzen in regen vluchtig afgepunt de zee die zich in druppels zaait op kleur van lappendekens fluisteringen tussen dreven hoor door kalende kruinen schuurt de wind zijn kille adem ongehinderd wint hij veld op de stilte van de warme dagen het tiktakt op de ...
2
0
Public

Pauw

Zelfbewust en ijdel snavel van me weg gericht geeft hij mij het oog te kijken met een nek zo stijf als stok de veren slepend op z'n schreden als een bruidskleed treedt hij weg en nader om met pauselijke kreten zich een kroon te meten als een waaier wijd met kleuren vol geweven. © Rudi J.P. Lejaeghere Gedicht uit mijn dichtbunde...
4
0
Public