Ongewenst gedrag bij jongeren, hoe gaan we ermee om?

Afgelopen jaar heeft Wyldemerk, een zogenaamde campus voor jongeren die buiten het reguliere onderwijssysteem vallen haar deuren moeten sluiten. In dit artikel krijgt u een impressie van wat jeugdzorg volgens mij inhoudt. De interpretatie van deviantie. Is deviantie een term om de “bijzondere” medemens negatief af te schilde...
7
5
Public