Nlp en Stotteren - Ontstaan van stotteren (bij kinderen)

Het ontstaan van stotteren (bij kinderen). Als baby maak je al gebruik van vijf basisklanken om de wereld mee te delen wat er aan de hand is. Je kunt niet voor jezelf zorgen en je bent helemaal overgeleverd aan hen die voor je horen te zorgen. Na de geboorte van mijn zoontje ben ik daar op gaan letten en we hadden dus ook meesta...

Nlp snappen - Patronen herkennen

Als NLP Coach en trainer kom ik het regelmatig tegen dat mensen of een te academische kijk hebben op NLP, of laten we zeggen, het moeilijker maken dan het is. Dit artikel gaat over het herkennen van patronen in gedrag op basis van praktijkvoorbeelden en wat mensen om je heen met het herkennen van die patronen soms doen. Vanochte...

Nlp Snappen - Het geheim van The Secret

Als NLP Coach en trainer werk ik met mensen aan het ontwikkelen van een meer realistische kijk op hun wereld te krijgen. Meestal doet dat al de nodige "wonderen", in de vorm van de juiste veranderingen. Het ontdekken van het geheim achter The Secret is daar voor sommigen een onderdeel van. Het loslaten van die vage dingen en dus...

Nlp Snappen - Bewustzijn en Onderbewustzijn

In NLP spreken we over bewust en onbewust gedrag. Nu is er commentaar vanuit de neurologische wetenschap dat het niet zo zwart-wit is gesteld met een Bewust- en Onderbewustzijn. Naar mijn mening maakt dat niet. Je hoeft niet tot in zulke details iets te doorgronden. Het gaat erom dat je een bepaalde aanname als basis neemt om bi...

Nlp Snappen - Patronen in je stottergedrag

Als NLP Coach en trainer werk ik ook veel met stotteraars om het psychisch deel van het stotter-gedrag aan te pakken. In dit artikel beschrijf ik de gewoonte van een bepaald iets dat je vaak op de automaat zegt, waarin het stotteren ook geprogrammeerd is, en hoe je dat heel eenvoudig kunt aanpassen. Gisteren heb ik samen met mij...