Asielzoekers en opvang in Nederland

Vluchtingen welkom in Nederland? Ja, natuurlijk! Asielzoekers uit Syrië melden zich massaal in de ons omringende landen en in Nederland. Ongeveer 1700 asielzoekers per week komen er in Nederland in de centra aan. Dit is nog lang niet de piek die er verwacht wordt! Elke dag weer zien we de wrange beelden op het journaal van deze...
11
25
Public

4 oktober 2014: offerfeest en dierendag vallen samen dit jaar!

Dierendag, 4 oktober 2014. Zaterdag 4 oktober is het dierendag, de dag waarop onze dieren in het zonnetje gezet worden en er extra veel geknuffeld wordt met ze en waarop de meeste dieren een extraatje krijgen. Tegelijkertijd is zaterdag 4 oktober a.s. het offerfeest van de moslims. Dit is de dag waarop er schapen geofferd worden...

Ontroerend.. om stil bij te zijn! Lied van Joyce van den Ham, vliegtuigramp Oekraïne

Dit nummer wil ik u niet onthouden. Het zwerft op facebook rond en velen zijn geraakt. (bron: http://www.telegraaf.nl/tv/opmerkelijk/22879663/____.html Hierna rest niets dan stilte!

Palmpasenstok, traditie, kind en kerk

Palmpaasstok, symbolen en uitleg, recept voor broodhaantje en een lied. Hoe maak je een palmpaasstok? Palmpasen, zo wordt de zondag voorafgaande aan de Paaszondag genoemd. In veel kerkelijke gemeentes is het traditie dat kinderen op Palmzondag een 'palmpasenstok' maken. Vaak worden er ook processies georganiseerd waar kinderen i...

Goede Vrijdag en Pasen, wat betekent dat?

Goede Vrijdag en Pasen, wat betekent dat?Goede Vrijdag: De christenen herdenken deze dag dat Jezus aan het kruis werd gehangen en voor hun zonden stierf. Dit gebeurde op Golgotha. Hij werd temidden van 2 moordenaars gekruisigd. Hij deed dit geheel vrijwillig en daarom heet het 'goede' vrijdag. De dag ervoor wordt witte donderdag...

Het ontstaan van het Pinksterfeest!

Hoe is het Pinksterfeest ontstaan? Pinksterfeest De tekst waarin het ontstaan van het Pinksterfeest is beschreven is te vinden in Handelingen 2 in de Bijbel. Hieronder leest u deze tekst. De komst van de heilige Geest 1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een ge...

Hemelvaartsdag , betekenis en oorsprong.

Hemelvaartsdag. We herdenken dat Jezus naar de hemel is opgevaren. Kent u de oorsprong? Hemelvaartsdag , de dag waarop we stilstaan bij het feit dat Jezus opgevaren is ten hemel. In het christendom is hemelvaartsdag een feestdag die volgt op Pasen. Met Pasen is Jezus opgestaan uit de dood en met Hemelvaart is Hij op een wolk naa...

Wat is 'stille zaterdag' ? uitleg en betekenis

Als de stilte daalt over Golgotha! Stille Zaterdag! Een overdenking op Stille Zaterdag. Vandaag is het 'Stille Zaterdag'. Voor wie niet bekend is met de christelijke feestdagen is dit een dag als alle andere. Voor wie wel bekend is met de christelijke feestdagen is 'stille zaterdag' de dag tussen 'Goede Vrijdag' en 'Pasen' . Het...

Het hoe en waarom van 'Goede Vrijdag'

Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen. Jezus sterft aan het kruis. Goede Vrijdag: Dit is de vrijdag voorafgaand aan Pasen. Hieronder volgt een samenvatting van de gebeurtenissen op die dag. Dit is volgens de bijbelboeken Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes. Deze 4 discipelen van Jezus hebben ieder op hun eigen wijze de gebeurten...