Door de heilige Geest geleid

Hoewel er veel fundamentele verschillen zijn tussen ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ en andere kerken zal ik er slechts één in het kort bespreken. Ons geloof wijst naar de voortdurende openbaringen van God aan de mensen. Het klinkt enigszins tegenstrijdig dat deze fundamentele leerstelling van...

Geestelijke behoefte van de mens bevredigen

Ik ben ervan overtuigd dat de zegeningen van de Heer in ieder land dat zijn poorten voor het herstelde evangelie opendoet de mensen daar zal bedienen. Ze zullen gezegend worden in het onderwijs, gezondheidszorg, en in hun cultuur, geloof en liefde evenals de stad Zion van Henoch die ten hemel werd opgenomen. Voorspoed zal tot de...

Het priesterschap is een zegen voor het gehele leven

Allen die in dit leven het Melchizedekspriesterschap ontvangen, zijn zoals Alma onderwijst: ‘zij waren sedert de grondlegging der wereld wegens hun buitengewone geloof en goede werken, geroepen en voorbereid, volgens de voorkennis Gods; in de eerste plaats werd het hun vrijgelaten om het goede of het kwade te kiezen; omdat zij...

Joseph Smith heeft alle gezag en sleutelen ontvangen

Joseph Smith leefde totdat hij elke sleutel, verordening en wet had ontvangen die ooit gegeven waren aan de mensen op aarde, vanaf vader Adam tot aan deze bedeling. Hij ontving macht en sleutelen, onder de handen van Mozes, voor de vergadering van het huis Israël in het laatste der dagen. Mozes, Elias en Elia geven de sleutels ...

Wat is het priesterschap?

Het priesterschap is niets meer of minder dan de macht van God overdragen op de mens zodat de mens rechtmatig zou kunnen handelen in de naam van de Vader en de Zoon voor de zaligheid van de menselijke familie. De mens hoeft zich deze autoriteit niet aan te matigen en haar ook niet te lenen van generaties die gestorven zijn en re...