Terugvordering bij uitkeringsfraude.

Terugvordering bij uitkeringsfraude. Uitkeringsinstanties moeten de teveel verstrekte uitkering terugvorderen. Alleen in de uitzonderlijke situatie dat sprake is van een dringende reden mag van terugvordering worden afgezien. Voor teveel verstrekte WWB-uitkering geldt geen verplichting maar een bevoegdheid tot terugvordering. Wa...
4
3
Public

Komt u in aanmerking voor AIO-aanvulling op uw AOW?

Komt u in aanmerking voor AIO-aanvulling op uw AOW? Heel veel (oudere) mensen weten niet dat er een AIO-regeling bestaat, vandaar dat ik er maar even melding van maak. Woont u in Nederland en heeft u naast uw AOW-pensioen geen of weinig andere inkomsten? Dan kunt u misschien een aanvulling op uw AOW pensioen krijgen, de AIO-aanv...
8
22
Public

Hoeveel mag ik in 2015 bijverdienen?

Hoeveel mag ik in 2015 bijverdienen? Algemeen: Er zijn een aantal mensen die naast hun studie, uitkering, baan of huishouden, wat willen bijverdienen. De meeste mensen die bijverdienen zijn studenten of mensen met een werkende partner, maar ook mensen met een uitkering verdienen soms wel eens wat bij. Iedereen is verplicht om bi...
15
16
Public

Van Rijn wil pgb-houders geen voorschot uitkeren!

Het voorschot wordt afgeschoten door uitschot!
4
2
Public

Versneld langer doorwerken is soms onzinnig!

Wat heeft het opjagen van de AOW-leeftijd voor zin? Ik zal u een praktijkvoorbeeld geven: De man/vrouw is in november 2014 65 jaar geworden, maar krijgt zijn/haar AOW pas twee maand later, in december dus. In december 2015 wordt de andere partner 65 jaar en die krijg pas na vijf maanden zijn/haar AOW. Vóór de pensioengerechtig...
11
19
Public

Beste minister Blok.

Beste minister Blok. Mag ik even uw aandacht voor deze open brief? Even inhakend op mijn oneliner (http://plazilla.com/page/4295154555/ik-zal-het-ze-nog-een-keer-onder-de-neus-wrijven), wil ik een klein stukje schrijven met betrekking tot het rapport van de commissie Van Vliet. Over één aanbeveling ben ik het roerend eens: de ...
6
9
Public

Moeten wij nog dieper het moeras in?

Het kabinet gaat volgend jaar bezuinigen op de zorgtoeslag, de tegemoetkoming voor de laagste inkomens voor het geld dat ze aan zorg kwijt zijn. En de huurtoeslag gaat vogend jaar met 2 Euro tot 2,50 per maand omlaag. Er wordt 10 euro op de bijstandsuitkering gekort. Maar,…..bijna alle (lees; midden- en hogere) inkomens gaan e...
13
10
Public

Bijverdienen (vakantiebaan) heeft gevolgen als uw kind 16 of 17 is.

Is uw kind 16 of 17 jaar, dan maakt het wel uit wat uw kind bijverdient. U moet dan rekening houden met een maximumbedrag. Verdient uw kind in een kwartaal meer dan dit bedrag, dan krijgt u geen kinderbijslag meer. Het maximumbedrag wordt elk jaar in oktober aangepast. Hoeveel dit bedrag is, verschilt per situatie. Wilt u weten ...
6
2
Public