Het wezen van de Poëzie

De glanzend kiemcel brandt van verlangen en wacht op de hand die haar beroert en plant de woorden vormen gelijk een incantatie uit de diepte van het bestaan een visitatie magische woorden vangen de hand te traag om toe te slaan en keihard Keihard , ontvlucht de zin de lei van de griffier wanneer hij haar tracht te binden en al w...

Mijn liefste is een gedicht

Mijn liefste is een gedicht. met woorden puur die ieder uur mij weer doet schrijven het bonkend hart bemin zuchtziek zoekt schrijlings naar mijn lief en tracht mijn pen te scherpen en tekent duizend zinnen op om hen weer te verwerpen geen zin rechtvaardigt zo zij is en wat mijn hart en wat ik mis .. is mijn lief, op afstand zie ...

Het wenkend licht

op velden alleen met bergen van gedachten staat hij wenkend in de verte hij staat te wachten het jongetje van weleer en zwaait als nooit voorheen met beelden open in alerte van vreugd en hartezeer het is de dag die korter wordt en de schaduw die zich lengt en inhaalt en zich mengt in ´t dagelijks bestaan we reizen elk op weg va...

Het wenkend licht

op velden alleen met bergen van gedachten staat hij wenkend in de verte hij staat te wachten het jongetje van weleer en zwaait als nooit voorheen met beelden open in alerte van vreugd en hartezeer het is de dag die korter wordt en de schaduw die zich lengt en inhaalt en zich mengt in ´t dagelijks bestaan we reizen elk op weg va...
11
9
Public

Het wezen van de poezïe

De glanzend kiemcel brandt van verlangen en wacht op de hand die haar beroert en plant de woorden vormen gelijk een incantatie uit de diepte van het bestaan een visitatie magische woorden vangen de hand te traag om toe te slaan en keihard Keihard , ontvlucht de zin de lei van de griffier wanneer hij haar tracht te binden en al w...
16
16
Public

Strandlopen in de tijd

Wij lopen daar later dicht langs het water we lopen daar hand in hand wij lopen daar later dicht langs het water verbonden met het zand het was je beloofd en je hebt me geloofd en de tijd haalde ons in geheime kussen van een ontembare liefde niet te blussen.. de pijl doorkliefde .. mijn hart, verloren van de start wist ik, ik be...
17
12
Public

De schaduw dansers

Wij dansen in de schaduw van ons eigen bestaan elk in eigen cadans, niet echt gade geslagen en soms vrijwel verslagen pakken we de kans in de schaduw, onze silhouetten likken langs muren gevangen in verlangen in trage beweging van schijn donker duister onze gedachten verstikken in uren van schijn donker duister in trage beweging...
26
29
Public

De M.A.C.H.O.! zwangere vrouwen went uw ogen af..

De Macho Iberico is in bijna heel Spanje een uitstervend ras, de mannen met half ontbloot bovenlijf, shirt openhangend, een gouden medallion met een maagd tussen de borstharen hangend, de zeer aanwezige swing onder het lopen. De stoerheid straalt af van deze kanjers. In bijna heel Spanje sterft de macho uit behalve in Andalucia ...
32
18
Public

Kaarslicht in het duister

Het licht dat lonkt in 't duister is de flikkering in de nacht van zoete zoenen en gefluister en strelingen aaiend zacht de kaars die het nachtelijk pad verlicht is de hand die zoekt met de lippen die vinden en adem die stokt door liefde gezwicht laat je verleiden door liefde verblijden je hart op hol je zinnen vol van verlangen...