Onderwijs over de grenzen heen

Eigen, samenhangende visie Het ideale onderwijs, in mijn ogen, is onderwijs waarin theorie nauw samenhangt met de ervaring in de praktijk. In de lessen zullen de verschillende aspecten van een welbepaald leerstofonderdeel grondig besproken worden waardoor deze in de praktijk kan worden gebracht vanaf dat de leerlingen de leeftij...