Personeelsplanning layout gewijzigd

PersoneelsSysteem heeft de weergave van de personeelsplanning gewijzigd. PersoneelsSysteem heeft de weergave van de personeelsplanning aangepast. Hierdoor is het werkrooster overzichtelijker geworden en kunt u sneller wijzigingen aanbrengen. Wanneer u met de muis over een dienst gaat, worden de mogelijke acties zichtbaar. Door o...

Maak kostenbewust uw personeelsplanning

Bij veel bedrijven wordt een personeelsplanning gemaakt. Helaas wordt er bij weinig bedrijven rekening gehouden met de personeelskosten tijdens het maken van een werkrooster. Dit heeft te maken met het feit, dat het vaak lastig is om alle informatie in het werkrooster te krijgen. De lonen staan immers in een boekhoudpakket en ee...

Personeelsplanning software

Een goede personeelsplanning is belangrijker dan ooit. In tijden van economisch herstel is het belangrijk om de kosten zoveel mogelijk in de hand te houden. Bij veel bedrijven worden personeelsroosters gemaakt. Dit gebeurd in veel gevallen in excel. Excel is een prachtig programma waarmee onder andere werkroosters gemaakt kunnen...