Het belang van (buiten)spelende kinderen.

Een reactie op de 'stille mars' in Asse (4 september 2011), naar aanleiding van de opkomst van méér dan 2 000 kinderen, ouders en speelpleinwerkers die ijveren voor méér (speel) mogelijkheden voor onze (toekomstige) pensioenbetalers! ‘Kinderpraat’ Met grote verbazing heb ik een artikel gelezen dat handelde over de ‘sti...
3
2
Public