Hadjamat (Cupping therapie)

Hadjamat (Cupping therapie) Health and Safety first Het is voor ieder levend wezen prioriteit: Op de eerste plaats komt gezondheid en veiligheid. Het welbevinden en het welzijn van zichzelf en naasten komt op de tweede plaats. Natuurlijk is het vanzelfsprekend dat al deze termen moeilijk afzonderlijk van elkaar beschouwd kunnen ...