De eeuwige werkelijkheid is het meest betrouwbaar

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 21 February 07:30

     Er zijn er velen die voorvechters zijn van de ervaringsleer want volgens hen komt werkelijke kennis voort uit waarnemingen. Oké, experimenten helpen om dat inzicht te verkrijgen, maar het succes van de experimentele methode is volgens hen niet vanzelfsprekend, want tegenwoordig vinden we het normaal, dat wetenschappers proeven doen om kennis te vergaren, terwijl de tegenhangers voor een filosofische denkrichting gaan, dat alleen het gebruik van het menselijk verstand tot zinnige kennis kan leiden.

     Volgens die tegenhangers is onze waarneming onbetrouwbaar en kunnen we alleen kennis verkrijgen door ons puur met onze rede op de werkelijkheid te richten. Weer anderen vinden dat zij hun model van de werkelijkheid helemaal afleiden van principes en aannames, zonder dat er een experiment of waarneming aan te pas is gekomen. 

     Nu zeggen de eersten dat waarneming alleen niet genoeg is voor kennis, want nadat we iets hebben waargenomen moeten we ons verstand gebruiken om deze waarnemingen te ordenen en met elkaar in verband te brengen.

     Waarneming is dus volgens hen belangrijk, maar het verstand is onmisbaar om het ruwe materiaal van deze waarnemingen goed te gebruiken. Zij stellen dat het voor iedereen in principe mogelijk is om zijn verstand goed te leren gebruiken en tot ware kennis te komen.

     Weer anderen zijn van mening dat het grootste deel van hun tijdgenoten, die dachten dat het zinloos was om als leek over de wereld kennis na te streven over het goede leven, het advies gegeven moet worden om dit over te laten aan een select groepje geleerden en ingewijden. 
     De eerste groep wil mensen ervan overtuigen dat zelf je verstand gebruiken zin heeft. Daarom zijn ze van mening dat je je wel verzetten moet tegen een gedachte waar veel van hun tijdgenoten in geloven, die denken dat het geen zin heeft om je eigen verstand te gebruiken, omdat er alleen onbetwijfelbare waarheden zijn die op mysterieuze wijze  ontstaan en die boven het gezonde verstand verheven zijn.

     Als ik dit zo lees, dan vind ik het nog steeds magnifiek van mezelf dat ik achttienjaar geleden ben over gestapt naar een andere cultuur. (1) Ik begrijp steeds minder van het wereldse denken en ben met het aannemen van die cultuur overgestapt naar het eeuwige denken. Door het ontvangen van informatie die door de Godheid wordt geopenbaard en die al vanaf de grondlegging der wereld voor gelovigen betrouwbaar is gebleken en die echt gericht is naar het goede, is er voor mij op mijn vijfenvijftigste levens jaar eindelijk een thuiskomstgevoel in mezelf ontstaan.

    Niemand kan in die cultuur zichzelf de eer en de waardigheid van de bediening aanmatigen, want om een bevoegde dienstknecht in de bediening te worden moet men door openbaring van God worden geroepen en aangesteld worden door handoplegging door hen, die het gezag bezitten, terwijl deze laatstgenoemden op dezelfde wijze geroepen moeten zijn. Als hij dan een dergelijke macht bezit, spreekt hij bij het prediken van het (herstelde) evangelie en het bedienen van de verordeningen, met een bevoegdheid die groter en hoger is dan zijn eigen bevoegdheid. (2)

     Omdat de Heilige Geest getuigen hiervan is, is mijn waarneming betrouwbaar en weet ik zeker dat ik mij op de eeuwige werkelijkheid richt waardoor deze wetenschap mij intens gelukkig maakt, omdat ik nooit meer hoef te twijfelen. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.       

 

(1. 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.) 

 

(2. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van genoemde kerk in 1.)

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.