Deze weg brengt alleen maar gelukkige mensen voort

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 17 January 16:46

     Er blijken drie verschillende soorten van zelfbestuur te bestaan. De eerste is er een waarin de mens zijn nuttige  doelen onafhankelijke maakt van zijn wil, waarbij zijn wil voor iedereen begrijpelijk moet zijn. 

     Daarna krijgt zelfbestuur een andere betekenis. Men nam het vermogen jezelf de wet op te leggen serieus en die eigengereidheid betekent dat je het recht hebt verschoond te blijven van het tussen beide komen door instanties. Deze tweede betekenis gaat niet uit van totale vrijheid, maar kent deze slechts op bepaalde terreinen toe. De derde sluit hier naadloos op aan: zelfbestuur als individuele zelf bestemming. Of dit hetzelfde is als totale vrijheid voor het individu valt nog te bezien. De enige betekenis die echt interessant is, is: dat zelfbestuur hier ingebed wordt in een context van redelijkheid. Bij de tweede betekenis - wij willen zelf uitmaken wat er gebeurt - spelen openbare overwegingen een onvermijdelijke rol.

     De derde betekenis - ik bepaal zelf wie ik wil zijn - zet de poort open voor de leer die het genot boven alles stelt, ja, een soort ziekelijke liefde en bewondering voor zichzelf dat volgens critici kenmerkend is voor onze kapitalistische en zeer ruimdenkende cultuur. Er zijn zelfs mensen die zelfbestuur niet voor oningewijde begrijpelijk willen maken.

     Anderen zijn van mening dat je zelfbestuur niet los kunt zien van een goddelijke wet. Weer anderen zien hierin niets anders dan religieuze wetsbepalingen en vinden die koppeling van hun wil, met een God die hun Zijn wetten oplegt, moeilijk te verteren. Zij willen zich eerder liever losmaken van God.

     Bij sommige is die losmaking van God ongewenst, omdat zelfbestuur zonder God dan kan ontaarden in een vorm van  nuttigheidsdenken die de weg openzet voor een grote liefde en bewondering voor zichzelf en zijn daarom er juist op gericht om uit eigen vrije wil de goddelijke wet te omarmen, want alleen dat maakt een zedelijke en redelijke vorm van zelfbestuur mogelijk.

     Weer anderen zijn van mening dat God niet anders kan dan onze vrijheid wensen. Dat betekent volgens hen dat wij, ook al heeft Hij ons geschapen, niet Zijn eigendom zijn.

     Weer anderen willen juist daarom het zelfbestuur, binnen de kaders van de goddelijke wet laten, want volgens hen begrijpen zelfbestuur en goddelijke leer elkaar juist goed, want wanneer het geloof in God, uit ons zelfbestuur gehaald wordt, rest ons niets anders dan eigenwaan.

     Ik zie het weer anders. Ik wil op alle terreinen onschuldig zijn, anders kan ik niet voor God verschijnen en daarom wil ik mezelf zuiver houden, zo zuiver als Hij is. De duivel heeft namelijk veel macht om te misleiden; hij zal alles zo verdraaien dat men versteld staat van hen die de wil van God doen. Daarom wil ik daarbovenop gezuiverd worden van goddeloosheid, want dan wordt de sluier gescheurd en stromen de zegeningen van de hemel naar beneden en zullen over mij uitstromen als de Rijn, of de Maas.

     Laat geen mens zijn eigen rechtschapenheid verkondigen, want die moet ik in hem kunnen zien en als dat zo is zal ook hij meer vruchten voortbrengen. Ik ben dus van mening dat alle harten zich moeten bekeren en zuiver worden, want dan zal God ze aanzien en ze op onnavolgbare wijze zegenen. Deze weg kan alleen maar gelukkige mensen voortbrengen en gepaard gaan in een sfeer die boven elke andere sfeer verkieselijk is (1) in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.