Mijn aandacht en toewijding zijn op het kindje gericht

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Saturday 12 December 16:25

     Zogenaamde geleerden en knappe filosofen proberen ons te overtuigen dat de goddelijke geboorte van Christus in het Nieuwe Testament helemaal niet goddelijk was en dat Maria geen maagd was bij de conceptie van Jezus. Ze willen ons doen geloven dat Jozef, Jezus pleegvader, zijn biologische vader was en dat Jezus dus in al zijn eigenschappen en kenmerken menselijk was.

     Ze lijken hem ruimhartig te prijzen als ze zeggen dat Hij een moreel filosoof was, en misschien wel de grootste. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat ze ontkennen dat Jezus de Zoon van God is, terwijl op dat leerstuk alle andere stellingen van het christendom berusten.

     Mijn lieve vrouw richt elk jaar een kerststal in met Maria, Jozef, het kindje Jezus en wat zoal rond Zijn geboorte plaats vond, met de herders en de wijzen uit het oosten.

     We leven in een tijd van schijnwerkelijkheid. Maar we krijgen een getuigenis van wat echt is als we in de Schriften - zowel die uit deze tijd als uit de oudheid - het woord van God lezen. We komen erachter dat de Heiland echt bestaat als we het getuigenis van levende profeten en apostelen horen, lezen en hedendaagse openbaringen bestuderen.

     We vinden de waarheid als we bidden 'met een oprecht hart en met een eerlijke bedoeling, en geloof in Christus.' (1) We ontdekken 'de juiste weg' wanneer we 'in Christus geloven', Hem niet 'verloochenen', we ons 'voor Hem buigen, Hem aanbidden met geheel onze macht, verstand en kracht, en met geheel onze ziel.' (2)

     Sinds ik lid ben van onze kerk, dat was in 2003, is mijn kerstbesef in de juiste context gekomen en met de liefste vrouw die ik ooit gehad heb, is het de fijnste tijd van het jaar geworden. Ik ben mij gaan realiseren dat wanneer de Heiland niet was geboren en de verzoening niet tot stand had gebracht, dan hadden we geen Pleiter, geen Voorspraak bij de Vader, en geen Middelaar gehad die ons in staat stelt om bij onze liefhebbende hemelse Vader terug te keren en in eeuwig gezinsverband samen te leven.

     Achthonderd jaar vóór de geboorte van Christus schreef Jesaja: "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst." (3)

     Zeshonderd jaar vóór de geboorte van de Heiland beschreef Nephi een visioen waarin hij de moeder van de Zoon Gods zag: "En ik zag de stad Nazaret; en in de stad Nazaret zag ik een maagd, en zij was buitengewoon lieftallig en blank. En de engel zeide tot mij: Zie, de maagd die gij aanschouwt, is de moeder van de Zoon Gods. En ik keek en zag wederom de maagd, een kind in haar armen dragende. En de engel zeide tot mij: Zie, het Lam Gods." (4)

     Ik denken nu meer na over mijn band met mijn hemelse Vader, en mijn mate van toewijding aan God. Daardoor word ik toleranter, guller, meer bewust van anderen, vrijgeviger, oprechter, en meer vervuld van hoop en naastenliefde, wat allemaal christelijke eigenschappen zijn. Als iedereen dat zou doen, dan zou het geen wonder zijn dat het kerstgevoel over de hele wereld mensen in hun hart raakt, want onze aandacht en toewijding zijn dan ten minste even gericht op onze Heer en Heiland, Jezus Christus. (5)

   Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig, gezond, liefdevol en zegenrijk 2021.

 

(1. Zie Moroni 10:4.)

 

(2. Zie 2 Nephi 25:29.)

 

(3. Zie Jesaja 9:5.)

 

(4. Zie 1 Nephi 11:13, 18, 20-21.)

 

(5. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.) 

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.