En zo komt er harmonie in mijn gevoel, verstand en geest

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Monday 28 September 17:58

     Velen zijn van mening dat het verstand en het gevoel in het alledaagse spraakgebruik tegenover elkaar worden gesteld alsof zij los van elkaar zijn; je hebt het denken en je hebt emoties. Anderen betogen dat voelen niet tegenover denken staat, maar een gevolg is van het denken.

     Ook door sommige filosofen, worden denken en voelen als twee verschillende en zelfs tegenstrijdige zaken beschouwd. Bovendien wordt denken soms nog weleens als meer mannelijk rationeel gezien, en het emotionele voelen meer als vrouwelijk en irrationeel. Anderen daarentegen betogen dat het emotionele voelen altijd een gevolg oftewel effect is van een bepaalde manier van denken.

     Filosoferen over emoties betekent volgens hen 'het zich bewust worden van de gedachten die noodzakelijk aan de emotie vooraf zijn gegaan en daarna kritisch nadenken over het al of niet waar zijn van die gedachten.' Volgens hen is de Westerse filosofie in de Griekse oudheid begonnen met de slogan: "Mens, ken u zelf!" En de filosofische zelfkennis betekent volgens hen: "Mens, ken je eigen gedachten!"

     Pas wanneer je bewust bent van je eigen opvattingen, kun je ze kritisch onderzoeken. Dat zelfonderzoek is de opdracht die volgens hen Socrates aan de mens meegaf. Een leven vanuit opvattingen die niet kritisch zijn onder zocht, is voor Socrates geen menselijk leven! Nu ben ik mij niet bewust dat ik leefde vanuit opvattingen, maar dat ik meer leefde naar wat voor mij waarheid was, ja, dat mijn gedachten in overeenstemming waren met de werkelijkheid zoals die voor mij was of werd ervaren.

      Op mijn vijfenvijftigste levensjaar kwam ik er achter dat dit nog niet genoeg was en kwam ik in contact met een cultuur (1) die leefde aan de hand van eeuwige waarheden.

     Toen ik mezelf had laten dopen en daarmee de naam van Christus op mij had genomen kreeg ik de gave van de Heilige Geest. Sindsdien staat een geestelijke deur naar de eeuwigheid in mijn gemoed open en Hij ontpopte Zich als een Leermeester, die door de Vader van mijn geest wordt gezonden. (2) Ik ben daar heel gelukkig door geworden.

     Omdat ik mij hou aan mijn doopverbond en aan het Woord van Wijsheid heb ik recht op Zijn onderricht en Hij openbaard, in samenwerking met mijn schriftstudie, alles wat nodig is voor de vooruitgang van mijn geest. Door Zijn invloed worden de machten van de menselijke gedachten bezield en uitgebreid, zodat aangelegenheden uit het verleden mij weer voor de geest kwamen en opnieuw kon ordenen.

     Ik wilde Hem gehoorzamen (3) en zodoende ontvang ik van Hem leiding in goddelijke zaken en krijg ik naar mate mijn nederigheid en gehoorzaamheid (4), de verborgenheden van God ontvouwd (5) en aldus werd geopenbaarde kennis, met een grotere geestelijke vooruitgang tot gevolg, de kennis van God op mij overgebracht. (6) 

     In het verlengde hiervan bestaat Zijn macht ook in de openbaringen betreffende de toekomst. Adam, de eerste profeet op deze aarde voorspelde: "vervuld met de Heilige Geest, alles wat zijn nakomelingen zou overkomen tot aan het laatste geslacht." (7)

     De macht van de Heilige Geest is dus de Geest van profetie en openbaring. Zijn ambt is om ook mijn gedachten te verlichten, mijn verstand te bezielen en mijn geest te heiligen. (8)

     En zo komt mijn verstand en gevoel in harmonie met elkaar in een eeuwig perspectief. Ik doe het nu al zeventien jaar en het maakt mij telkens weer ietsje gelukkiger.(9) En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

 

(1. 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de mormonen genoemd.) 

 

(2. Zie Johannes 14:26.)

 

(3. Zie L&V 46:57.)

 

(4. Zie L&V 136:33.)

 

(5. Zie 1 Nephi 10:19.)

 

(6. Zie L&V 121:43.)

 

(7. Zie L&V 107:56.) 

 

(8. Zie 'De artikelen des Geloofs', van Jams E. Talmage, Artikel 4, 'DE HEILIGE GEEST' blz. 169.)

 

(9. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van de kerk genoemd in 1.)

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.