Een zinvoller en betekenisvoller leven bestaat er niet

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 20 September 15:10

     We moeten ophouden met het streven naar geluk. Tenminste, dat raadt psycholoog en journalist Emily Esfahani Smith (29) ons aan als we een zinvol leven willen hebben. Onze westerse cultuur heeft in haar ogen een geluksobsessie. En tegenstrijdig genoeg lijkt dat streven naar geluk ons juist ongelukkiger te maken. Niet geluk, maar betékenis maakt het leven de moeite waard, betoogt ze in haar boek, dat onlangs in het Nederlands verscheen als 'De kracht van betekenis'. Hoe zin te geven aan je leven? We jagen volgens haar het verkeerde doel na.

     Volgens haar wereldse onderzoek keren er telkens vier thema's terug: "Ergens bij horen, een doel hebben, verhalen vertellen en het boven/buiten zintuiglijke waarnemen. Dat werden de vier pilaren voor zingeving in haar boek.

     Geluk is volgens haar oppervlakkig - een gemakkelijk leven waarin we ons goed voelen en geen stress of zorgen hebben, wat gepaard gaat met een goede gezondheid en genoeg geld op de bankrekening. "Misschien lees je liever een roddelblad dan voor je zieke vader te zorgen, maar de meesten vinden het laatste toch belangrijker dan het eerste. Dat is omdat het zinvol is, het is de moeite waard."  

     Ik was die weg zeventienjaar geleden al ingeslagen, maar dat was omdat ik het aardse leven helemaal voor gezien hield. In de cultuur (1) die ik toen aannam leerde ik dat we in een tijd leven met grote moeilijkheden, waarover de Heer sprak toen Hij zei: "Vrede zal van de aarde worden weggenomen en de duivel zal macht hebben over zijn eigen rijk." (2)

     Satan voert strijd tegen de leden van de kerk die een getuigenis hebben en proberen de geboden te onderhouden. Daarnaast is hij bezig om de ongelovigen op het verkeerde been te zetten, zodat zij het niet geloven.

     Ik heb in die cultuur het antwoord gekregen op de grote moeilijkheden van deze tijd. Het is het woord van God, zoals dat gevonden wordt in de Schriften, in de woorden van de hedendaagse profeten en in onze persoonlijke openbaringen, want dat heeft de macht de heiligen te versterken en hen te bewapenen met de Geest, zodat zij het kwade kunnen weerstaan, zich aan het goede kunnen vasthouden en vreugde in de juiste context kunnen vinden in dit leven.

     Mijn leven is hiermee veel zin en betekenisvoller geworden, want ik ben ervan overtuigd dat het herstelde evangelie, onverdund, alle waarheden en inzichten in zich draagt. Het enige wat ik al zeventien jaar doe is mij onder dompelen in de Schriften. Ik onderzoek ze ijverig, ik vergast mij aan Christus woorden, ik stel me op de hoogte van de leer en ik bekwaam mezelf in de beginselen die erin staan.

     Nu ik mij geregeld en consequent in de Schriften verdiep, heeft dat andere gebieden van activiteit zoals een website (3) waar ik mijn vergelijkingen op publiceer die het contrast aangeven tussen de wereld en het koninkrijk van God.

     Omdat ik samen met een van de liefste vrouwen die de kerk ooit heeft voortgebracht een eeuwigdurend tempelhuwelijk heb mogen sluiten, omdat wij elke zondag aan het heilige avondmaal deel nemen, omdat wij elke vrijdag in de tempel overledenen helpen met het sluiten van hun verbonden met de Heer, worden onze getuigenissen versterkt en stapelt onze toewijding zich op, worden wij constant versterkt en vloeien ons de raadgevingen en de persoonlijke openbaringen van de Heilige Geest ons toe. Een zinvoller en betekenisvoller leven bestaat er niet. (4) En dit is ons getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)

 

(2. Zie L&V 1:35.)

 

(3. Zie www.jezusismijnredder.nl.) 

 

(4. laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van genoemde kerk in 1.)
 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.