Een toekomstperspectief die zijn weerga niet kent

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Monday 14 September 16:24

     Veel millennials  – geboren tussen 1980 en 2000 – blijken aan keuzestress te lijden. De een wil te veel wat al vermoeiend genoeg is, de ander weet juist helemaal niet wat ie wil wat nog vermoeiender blijkt te zijn. De belangrijkste reden blijkt de steeds grotere rol van social media te zijn, want daar worden zij dagelijks geconfronteerd met de levens van anderen, die ook nog eens fantastisch lijken. Ze gebruiken social media als richtingaanwijzers voor de 'juiste' keuze wat het er ook niet gemakkelijker op maakt. Ik denk dat met dergelijke vergelijkingen, hun twijfels en onzekerheden alleen maar zullen toenemen. Daarnaast houdt het de illusie in stand dat een perfect leven mogelijk blijkt te zijn. Dit blijkt hen bij de gedachtekronkel te brengen zichzelf af te vragen: "Is dit het nu?" Velen van hen blijken in een burn-out terechtgekomen te zijn of werden depressief.

     Uit onderzoek onder ruim twaalfhonderd 25- tot 35-jarigen blijkt dat de gemiddelde score op vragen die gingen over zingeving voorspelbaar bleken te zijn betreffende de gemiddelde score op de andere klachten waar twintigers en dertigers onder gebukt gaan. Met andere woorden: hoe meer iemand aangaf bezig te zijn met zingevingskwesties ('ik denk na over het nut van het leven'), hoe meer hij of zij in het dagelijks leven last bleek te hebben van keuzestress ('een leven is te kort om alles te kunnen doen wat ik wil') en sociale vergelijking ('ik kijk naar leeftijdgenoten als graadmeter voor succes.') Dat gold ook voor twijfel, ontevredenheid en fysieke en emotionele klachten.

     Ik ben zeventienjaar geleden er al achter gekomen dat een begrip over de werkelijke zin van het leven ligt in het besef dat iedereen eeuwig is, wat betekent dat de werkelijke zin van het leven ons afvraagt hoe wij het best op het pad naar het eeuwige leven kunnen blijven, want in dat eeuwige leven kunnen dan alle aspecten van het leven de revue passeren. De profeet Nephi heeft gezegd: "De poort waardoor gij moet binnengaan, is bekering en doop met water; en dan komt de vergeving van uw zonden door vuur en door de Heilige Geest. En dan zijt gij op dat enge en smalle pad dat tot het eeuwige leven voert; ja, gij zijt door de poort naar binnen gegaan; gij hebt gehandeld naar de geboden van de Vader en de Zoon; en gij hebt de Heilige Geest ontvangen, die van de Vader en de Zoon getuigt ter vervulling van de belofte die Hij heeft gedaan: dat gij, indien gij langs die weg binnengaat, zult ontvangen." (1)

     Nephi stelt nadrukkelijk: "Wanneer gij dat enge en smalle pad hebt betreden, wil ik vragen of daarmee alles is gedaan? Zie, ik zeg u, neen; want zover zijt gij alleen gekomen dankzij het woord van Christus, met onwrikbaar geloof in Hem, u geheel verlatend op de verdiensten van Hem die machtig is om te redden. Daarom moet gij standvastig in Christus voorwaarts streven, met volmaakt stralende hoop, en liefde voor God en voor alle mensen. Welnu, indien gij voorwaarts streeft, u vergastend aan het woord van Christus, en tot het einde volhardt, zie, zo zegt de Vader: Gij zult het eeuwige leven hebben." (2)

     Ik was vijfenvijftig toen ik dit ging beseffen en kreeg daardoor een toekomstperspectief die zijn weerga niet kent en hoe ouder ik wordt des te mooier dat perspectief. (3) Ik ben nu de gelukkigste man van de wereld en al dertienjaar getrouwd met een 'heilige der laatste dagen' met wie ik ons huwelijk voor tijd en alle eeuwigheid in de tempel heb laten verzegelen. En dit getuigen wij in Jezus naam. Amen.

 

(1. Zie 2 Nephi 31:17-18.)

 

(2. Zie 2 Nephi 31:19-20.)

 

(3. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.