De cultuur naleven die met deze visie gepaard gaat

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 28 June 15:38

     Of je nu vrijwel nooit verliefd wordt, of deze dwaze geestestoestand u juist behoorlijk vaak bedwelmd, het woord 'verliefd' zegt het al, dan bent u ver van de liefde verwijderd. Verliefdheid zou je een onvrijwillige vorm van ziek worden kunnen noemen, een dronkenschap zonder enig stimulerend middel, gratis, maar onbeheersbaar, ja, een verstandsbegoocheling en het tegendeel van de filosoferende geest, die de dingen helder wilt kunnen analyseren.

     Dit neemt niet weg dat veel filosofen over de liefde hebben geschreven, over relaties, trouw en ontrouw. De een houd van de intensiteit die de kleinste momenten vaart geeft en alles in een opwindende stroomversnelling brengt, voor de ander kan het de afschuwelijkste toestand in zijn of haar leven veroorzaken, vooral op de momenten dat de verliefdheid niet, of maar half, beantwoord wordt.

     De een gaat gebukt onder verlegenheid, schaamte en gevoelens van minderwaardigheid, de ander wordt met euforische zelfoverschatting en hoopvolle ingevingen, behept, terwijl elk houvast wegvalt of ontbreekt.  

     Verliefdheid wordt dus door willekeur geregeerd. De verliefde kan in elk toevallig woord of klein gebaar een symbolische betekenis zien; hij kan zich kortstondig in gekke obsessies verliezen die enkel voor hemzelf invoelbaar zijn. Of hij kan juist vast komen te zitten in een aanhoudende dwangvoorstelling, achtervolgd door een beeld dat zich tot vervelens toe herhaalt. Ik ben door deze onnavolgbare willekeur drie keer gescheiden want toen de verliefdheid was uitgewerkt kwam de vraag in mij op waar ik in hemelsnaam nu weer in terecht was gekomen.

     Mijn huidige huwelijk, die met ons volle verstand tot stand is gekomen heeft het in zich gehad van te voren de eenheid te zien die in dat huwelijk vaste vorm kon gaan krijgen. Van een verliefdheid is hierin geen sprake en dat kan ook niet want wij geloven dat alle mensen, zonder wat voor uitzondering dan ook, door middel van het lijden, de verzoening en dood (2) van Jezus Christus, volledig verlost zullen worden, zowel naar lichaam als naar geest, en wel van de eindeloze verbanning en vloek, waaraan zij door de overtreding van Adam en Eva onderworpen waren.

     Wij geloven ook, dat deze universele algemene zaligheid en verlossing van de ganse menselijke familie, van de eindeloze straf (de dood) die uit die eerste zonde voortvloeide, zonder enige voorwaarden, waaraan de mensen zouden moeten voldoen, worden verlost. Dat wil zeggen dat er van hen niet vereist wordt dat zij geloven of zich moeten bekeren of zich moeten laten dopen of wat dan ook te doen, ten einde van die straf (de dood) verlost te worden.

     De apostel Paulus vat de gevolgen van Christus dood en opstanding vrij volledig samen in de woorden: "Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. (2)

     Dit heb ik met mijn huidige vrouw gemeen en wij leven samen de cultuur na die met deze visie gepaard gaat. Ons huwelijk, die voor tijd en alle eeuwigheid in de tempel te Zoetermeer is verzegelt geeft ons een toekomstperspectief die zijn weerga niet kent. Hoe ouder wij worden hoe mooier dat perspectief en dat is met verliefdheid niet te verwezenlijken. (3) En dit getuigen wij in Jezus naam. Amen.     

 

(1. Zijn verzoeking in de hof van Getsemane, toen Hij alle zonden van de gehele mensheid op zich nam, en uit al zijn poriën bloed sijpelde en de daarop volgende kruisdood.)

 

(2. Zie 1 Korintiërs 15:20-22.)

 

(3. Laat u voorlichten door  de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.