x

Misbruik melden

Bedankt dat je Plazilla wilt helpen door schendingen van onze regels en richtlijnen te melden.

Wil je een inbreuk op jouw auteursrecht of intellectuele eigendom melden? Gebruik dan a.u.b. het formulier Inbreuk auteursrecht / intellectuele eigendom

Welke vorm van misbruik wil je melden?
Annuleren

Dit is mijn metafoor voor leven, geluk en dood

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Thursday 14 May 11:14

     Hij wandelde met zijn kleinzoon van 5 jaar in het bos. Ze kletsten samen over kabouters en trollen die in donkere stille bossen wonen, maar, zo verzekerde zijn kleinzoon hem, ze bestaan heus niet! Na een tijdje moesten ze tegelijkertijd plassen. Ze verlieten het pad en gingen op een dik bladerdek naast elkaar staan. Hij vergewiste zich ervan dat hij niet morste op zijn broek en ook niet zou druppelen op zijn schoenen. Immers, op zijn leeftijd was zijn straal zwak en die heeft nu een kleine boog. Zijn dappere kleinzoon daarentegen plaste er inmiddels flink op los. Met een kracht van een waterval en een straal van wel bijna 2 meter stond hij naast hem, wijdbeens als een jonge kerel.

    Vol verbazing aanschouwde hij dit tafereel. Hij realiseerde zich ineens dat dit zijn metafoor is voor leven, geluk en dood: de kracht, energie en intensiteit van het jonge leven tegenover de langzame aftakeling en verzwakking van een gelukkig, wel vitale, maar wel steeds ouder wordende man.

     De toekomst van zijn kleinkind is groei en kracht. Zijn toekomst is de achteruitgang en verzwakking van het leven. Als bloedverwanten, daar in het bos, vormden zij samen het echte leven in hun eeuwige verband. (1)

     Ik geloof dat ik ook kleinkinderen heb en omdat ik een zwakke blaas heb en daar medicijnen voor gebruik moet ik mij ook wel eens schuldig maken aan wildplassen. Dat ik geloof dat ik kleinkinderen heb komt omdat ik het contact met mijn kinderen kwijt ben en dat wil ik graag zo houden. Oké, dat klinkt hard en dat is het ook maar ik moet de keuzes van mijn kinderen kunnen respecteren en weten wanneer het mijn tijd is om mezelf terug te trekken.

     Toen ik helemaal alleen was, was ik aan niemand meer gebonden en kon ik gewoon mijn eigen keuzes maken. Gods plan is het plan van geluk, niet het plan van ellende! Bekering is opbouwend  en verheffend. Het zijn de zonden die ongeluk brengen. "Zonder bekering is er geen ware vooruitgang of verbetering in het leven. We krijgen uitsluitend door bekering toe­gang tot de verzoenende genade van Jezus Christus en het heil. Bekering heeft mij naar vrijheid, vertrouwen en gemoedsrust geleidt." (2)

     Ik wil iedereen duidelijk maken dat beke­ring altijd positief is. Als we het over bekering heb­ben, hebben we het niet alleen over spijt en verbetering. Ware bekering is veel meer, en wordt geïnspireerd door geloof in de Heer Jezus Christus en zijn macht om onze zonden te verge­ven. Dat heeft mij heel erg gelukkig gemaakt in de juiste context.

     "Zonder de Verlosser wordt bekering slechts een povere gedragsaanpassing." (3) We kunnen zelf proberen ons gedrag te veranderen, maar alleen de Heiland kan onze smetten verwij­deren en onze lasten verlichten, en ons in staat stellen om vol vertrouwen en kracht het pad van gehoorzaamheid te volgen. De vreugde van bekering houdt meer in dan de vreugde van een goed leven leiden. Het is de vreugde van vergeving, van opnieuw rein worden en van dichter bij God leven.

     Nu ik die vreugde eenmaal heb ervaren, voldoet al het andere niet meer. Ik heb dus door mijn toetreding tot 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' een nieuwe familie erbij gekregen waar ik al meer dan achttienjaar enorm veel vreugde aan beleef want dit is mijn metafoor voor leven, geluk en dood. Ik ben er namelijk achtergekomen dat ik niet werelds maar eeuwig ben en dat ik mijn weg naar huis heb teruggevonden en compleet ben geworden. (4) En dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Zie Kees Lacet, Filosofiemagazine maart 2011.)

 

 (2. D. Todd Christofferson, 'De goddelijke gave van bekering', Liahona, november 2011, blz. 38.)

 

(3. Dale G. Renlund, 'Bekering: een vreugdevolle keuze', Liahona, november 2016, blz. 122.)

 

(4. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)
 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.