De klimaatsverandering is niet te stoppen

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Monday 23 March 14:55

      Stel, je geeft in het kader van de opwarming van de aarde een subsidie op benzinevrije auto’s. Het zou zomaar kunnen dat mensen met het geld dat ze besparen een tweede auto aanschaffen. Dat is allesbehalve duurzaam, want dan moeten er twee auto’s gemaakt worden en gaat de uitstoot alsnog omhoog. Toch?

     Toch blijken onvoorziene effectenvormen maar een deel van de complexiteit te zijn, want de ellende blijkt al te beginnen bij het definiëren van de problemen. Er zijn namelijk verschillende belanghebbenden die allemaal het probleem op hun eigen wijze verwoorden, waardoor de problemen extra gecompliceerd worden want die spelen zich af op verschillende niveaus. Daarnaast is de opwarming van de aarde niet alleen een lokaal, regionaal of nationaal verschijnsel die binnen de grenzen van een land aangepakt moeten worden, nee, het overstijgt de landsgrenzen en vormt een bedreiging voor de hele mensheid, terwijl een overkoepelend orgaan voor een oplossing ontbreekt.

     Het grootste probleem voor landen zoals Nederland is het feit dat wij met al onze goede bedoelingen een vrijwel onmeetbare bijdragen kunnen leveren die tevens grote exorbitante bedragen vergen. Ik heb al vernomen dat het de zeshonderd miljard euro te boven gaat.  

     Ik denk dat God dat al van te voren wist en dat Hij het probleem oplost voor hen die Hem serieus nemen. Uit hedendaagse openbaring leren wij dat onze aarde wordt vernieuwd en haar paradijselijke heerlijkheid gaat ontvangen, (1) ja, dat bepaalde tekenen, die aan de wederkomst van Jezus Christus voorafgaan, nu zijn of worden vervuld.

     Veel tekenen zijn angstaanjagend en verschrikkelijk. De profeten hebben gewaarschuwd dat er op aarde grote beroering, goddeloosheid, oorlogen en lijden zullen zijn. De profeet Daniël heeft gezegd dat de tijd die vooraf gaat aan de wederkomst een tijd van grote benauwdheid zal zijn, zoals de wereld nog nooit gekend heeft. (2)

    De Heer heeft gezegd: "De liefde der mensen zal verkillen, en de ongerechtigheid zal overvloedig worden." (3) "Alle dingen zullen in beroering zijn; en iedereen zal door vrees bevangen worden." (4) We kunnen aardbevingen, ziekte, hongersnood, grote stormen, onweer, grote droogte, enorme wateroverlast, modderstromen, donderslagen hagelstormen en misoogsten verwachten. (5) 

      "Ook zult gij horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk." (6) "Maar wees niet ontmoedigd als we over zware tijden spreken, want die zullen spoedig aanbreken, want zwaard, hongersnood en pestilenties naderen snel.

     Er zullen grote verwoestingen op de aarde zijn, want u moet niet denken dat ook maar een jota of tittel van de profetieën van alle heilige profeten niet in vervulling zal gaan, en er zijn er nog vele die nog in vervulling moeten gaan." (7) Veel van die tekenen gaan nu in vervulling en we kunnen er van uitgaan dat die rampen vóór de komst van de Heer in heftigheid zullen toenemen.

     Jezus zei dat de rechtvaardigen niet vernietigd zullen worden bij zijn komst, maar de dag zullen verdragen. "En de aarde zal hun tot een erfenis worden gegeven; en hun kinderen zullen zonder zonde opgroeien, de Heer zal in hun midden zijn en zijn heerlijkheid zal op hen zijn en Hij zal hun koning  zijn. " (8) Ik heb hun cultuur aangenomen en een toekomstperspectief gekregen die zijn weerga niet kent. (10) En dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Geloofsartikelen 1:10.)

 

(2. Zie Daniël 12:1.)

 

(3. Zie Leer en Verbonden 45:27.)

 

(4. Zie Leer en Verbonden 88:91.)

 

(5. Zie Matteüs 24:7; Leer en Verbonden 88:90; zie ook Leer en Verbonden 29:16.)

 

(6. Zie Matteüs 24:6-7.)

 

(7. Zie Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith, 2007, blz. 271.)

 

(8. Zie Leer en Verbonden 45:57-59.)

 

(9. 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.)

 

(10. Nu jullie nog! Laat u voorlichten door de zendelingen.)

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.