Ik weet toch dat ik slechts tijdelijk op deze aarde ben

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Wednesday 26 February 12:19

     De integratie van de islamitische gemeenschap in Nederland mag dan wel allang geslaagd zijn maar dat wil nog niet zeggen dat een ideologie die zich zodanig superieur voelt dat zij zich het recht verschaft om de autochtone Nederlander te VERMOORDEN omdat dit kennelijk bij iedere ongelovige zou moeten plaatsvinden - waar geen enkele andere geloofsovertuiging mee vergeleken kan worden - in ons land gewenst is. Toch?

     Komen met de stelling dat het rechters en advocaten niet toegestaan wordt een keppeltje, hoofddoek of kruisje te dragen, omdat iedere schijn van 'niet neutraal zijn' in de rechtszaal achterwege moet blijven en het daarom ongepast zou zijn dat de door de Tweede Kamer benoemde 'parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen' haar pijlen richt op moskeeën en andere religieusislamitische organisaties, om het verhaal van buitenlandse financiering boven water te krijgen, snijd dan ook geen hout. Het is volkomen logies dat de gene die voor een verhoor wordt opgeroepen onder ede staat.

     Roepen dat ons parlement zich met dit laatste onderzoek vergaloppeerd heeft, omdat het al direct vanaf het begin vaststond dat de kamer ervoor kiest dit onderzoek te beperken tot de islamitische organisaties, dat dit vragen oproept, dan zeg ik. "Welke vragen? Hebben wij de zelfde angst ook te verwachten bij de financiering van de rooms-katholieke, evangelische, joodse of boeddhistische organisaties? Het is dus in mijn visie geweldig MOEDIG van de Kamer dat zij, nog voor het onderzoek van start is gegaan, HAAR NEUTRALITEIT HEEFT LATEN VAREN!

     Dat het onderzoek het initiatief is van twee fracties waarvan de een al heel lang haar afkeur van de islam, zowel religieus als politiek, niet onder stoelen of banken steekt, doet daar niets aan af, sterker zelfs: dat het zeer moedig is om uit die hoek alleen maar de moslims in ons land te onderzoeken en dat dit onderzoek de aanwezigheid van een kruisje of het keppeltje in de rechtszaal juist NIET doet verbleken, maar juist doet OPKLEUREN.

      Het is dus volkomen logies dat er onder de leden van deze 'parlementaire ondervragingscommissie parlementariërs zitten die al sinds jaar en dag proberen de islam de samenleving uit te bannen, want zij weten van de hoed en de rand en weten daarom ook de juiste vragen te stellen. Dat dit politiek niet correct zou zijn snijd ook geen hout, want de autochtone Nederlander loopt het risico VERMOORD te worden omdat dit kennelijk bij iedere ongelovige zou moeten plaatsvinden, wat naar mijn mening een directe OORLOGSVERKLARING is aan ons adres!

     De zogenaamde politieke correctheid dat deze aanpak niet zou kloppen, dat hier niets van deugt, dat dit veel meer partijdigheid is dan dat keppeltje, kruisje of hoofddoek van de advocaat of de griffier op de rechtbank ooit zal kunnen uitdragen, is in mijn opinie regelrechte LANDVERRAAD EN HEULEN MET DE VIJAND!   

     Aan de andere kant denk ik: "Waar zit ik me eigenlijk over op te winden? Ik weet toch dat ik slechts tijdelijk op deze aarde ben. Dat ik op mijn oude dag een eeuwig toekomstperspectief heb die zijn weerga niet kent. Ik heb mij achttienjaar geleden al helemaal van onze samenleving afgekeerd en geswitcht naar een cultuur die naar eeuwige waarheden leeft. (1) Ik zit nu in de race om eens zoals God te worden, dus zowat. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.  

 

(1. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.