Nederlandse Lock down, coronavirus

Door Chippies gepubliceerd op Friday 24 January 23:27

Lockdown plan voor Corona

We hebben een plan nodig. Een protocol.

Een moment, een onderzocht moment, met research theses, waardoor men weet, nu moet men dicht, en waar en hoe, en tot wanneer.

In het begin was men te negatief, en niet kritisch genoeg, juist te negatief en niet meer realistisch dat dit echt is. Maar inmiddels is er een plan. En neemt men dit serieus. Toch kan er nog veel gedaan, omdat we er voor altijd aan kunnen werken. En er veel details zijn voor zo n plan, en er veel werk hoort te zitten in zo n plan. 

1024px-2019-nCoV_Outbreak_World_Map.svg.

Voor zo'n plan moet Nederland veel meer.

Er zijn al veel zaken die Nederland liet liggen. En zelfs dagelijks vele mensenhandel en uitbuitingszaken die prioriteit hebben. Waar zelfs rechters mensen verhandelen, en deze gestraft moeten, zoals in USA meteen zou gebeuren, omdat elk mens gelijk is. Op die manier moeten nu ook presidenten veroordeeld, maar Nederland heeft dus ook daar weer meerdere zaken meteen te regelen. 

Net als vele crime uit de hand via het werk, en extremisme. Met terorristische dreiging niet ver weg. 

300px-2019-nCoV_in_Wuhan.svg.png

"Werken kost geld. " Maar men moet alles juist geregeld, anders ben je geen land.

Het land dan maar sluiten? Er moet dus wel zeker zo´n plan, maar Nederland heeft veel werk te doen. En werken kost geld. Men moet al die slimme mensen creeeren en betalen. (Zoiets als "lenen kost geld." Je gebruikt mensen, mag ze niet uitbuiten, niet verhandelen, niet gebruiken, maar dat kost dus veel geld, en juiste omstandigheden creeeren. ) 

Het helpt om:

  • allerlei plannen te hebben,
  • het werk super task oriented te houden. (Zodat niemand kan frauderen, en zeker geen persoonlijke (politieke) voorkeur gaat doen. Waar men zelfs wetenschapsfraude creeert, met valse gegevens. En mensen verhandeld met rechters, om de zin door te drijven, en het land te beinvloeden, waar men zelf onder invloed van influencers, brainwashes, bots en hackers leeft en handeld.)

Waar de wet wordt gevraagd, dat is in elke baan, moet men taakgericht, strak met beroepscodes, en plan, correct met mensenrechten, ethiek en het beroep zijn, en op juist niveau, niet op Hollands idee van niveau, maar hoge GPA, hoge opleidingen, en zoals USA psychologen met PhD, pas eigen praktijk mogen en steeds credits halen, en dan niet de Hollandse studies, maar de juiste studies en input. Etc.

Hier is veel over te zeggen, over wat eerst allemaal in orde moet, en nu tegelijkertijd in orde moet. 

  • Je kunt simpelweg alleen dat wat je echt kunt, en echt geleerd hebt en met een goed cijfer geleerd hebt. 
  • Je moet ook ethisch, en empathisch, correct, en goed mens zijn voor je met anderen kunt werken. 
  • Ook moet je academische skills hebben, werken draait om academische skills, en juiste input verwerkt in je hersenen dat je juiste output wordt. Dat is zeer taak gericht werken op de werkvloer. 

Daar kan men met een goed plan, goed werken. 

En naast de andere nodige plannen, zoals een evacuatie plan zodra er orkanen zijn, waarvoor evacueren nodig is. Etc. Gewoon een rij sophisticated zaken, die men sophisticated uitvoert. Dat helpt. 

mouth-guard-4787642_960_720.jpg

Nederland heeft meerdere dingen op het moment beter te doen en te verwerken. 

Niet alleen taakgericht werken. Ook:

- Een lockdown systeem creeeren. 

- Een evacuatie plan creeren, tijdens orkanen

- Trump's impeachement en eigen regering's impeachment en internationaal authoritarianism laten verdwijnen, inclusief de influencers van de authoritairen, en dictaturen, en de bots and hackers, oa van deze, en in het algemeen.

Waar men vanuit dictaturen in begin 1900 naar authoritarianisme van nu ging en naar autoritativeanisme moet, of hoe het woord ook geschreven moet.

->Autoritatief moet de approach, met ethiek, en mensenrechten en elke wet in lijn met de juiste route en ethiek en mensenrechten. 

 

Ook moet het de volgende threats oplossen:

- level 5 Terrorisme

- level 4 Extremisme, zoals extreem rechts, pedo's en allerlei extremisme, zoals rechters uit de hand, en criminele werknemers, die vanuit de baan, authoritarianisme als leider uitprobeerde, als dictatuur, wetten skippend, en frauderend, en valse gegevens creerend en gebruikend en in extremisme mensen verhandelen en uitbuiten, zoals het OTS UHP systeem. 

- level 3 crime op het werk. En is de reden van level 4 en 5. En ontstaan door laag geletterdheid, fraude op scholen, dwang systemen, en allerlei criminelen met influencers, bots, hackers die via het werk crime uitvoeren. Van drugs scenes, tot stiekem verslaafden op het werk, tot allerlei crime uit de hand, zoals fraude, en mensenhandel. Witwassen op het werk is dat eigenlijk. Werk misbruiken voor politieke voorkeur, en mensenhandel. Hogere opleiding, niet Hollandse systeem, maar a- z betere input, zoals USA systeem, en met de beste manieren, zoals thuisscholen, online scholen, en unschooling, en vrij van dwang. Zoals mensenrechten al beveeld, en er geen inmenging mag, van ook geen overheid, noch een ander. En men met honor code, ethiek, mensenrechten en hoger opgeleiden (vwo +/ usa highschool, gpa 3+, fully science, tot doctorates) en oud hbo/ universitair de eerlijke geen degree plaats moet, ook lage gpa. En de schuld op de juiste plaats, bij de leraar, de dwang, de brainwash, de sektes, de kerken, de regeringen, de scholen, de clubs, sociaal werk, jeugdzorg, jeugdwet, rechters familierecht, x en boom die door de fraude in de scholen met neptitels lopen, en niet degreed zijn, of na nep hbo, dat eigenlijk associate degree achtig is, maar geen degree, masters deden, ten onrechte... a-z moet correct. en met juiste gpa, en juiste input, echte science, met echte academische skills, zoals research thesis.) Waar men met eigen preferences en eigen pace leert, en self directed, thuis, en eigen. En pas begint op de tijd dat het voor de persoon bewust is, en nodig is. Waar ouders wel goede input geven, maar bewezen is dat ouders dat ook doen. thuisgeschoolden zijn altijd beste af, en hebben beste resultaten, doen het ook het beste op de universiteit. Er is maar een beetje sturing nodig in thuisscholing, door de ouders zelf, voor beste resultaat. En unscholing is maar iets onder gpa 3, het gemiddelde in usa is gpa 3, is negens. Volledige dagen gamen levert dus geen domme kinderen op. Volledig unschooled is niet erg. NL heeft gpa 0.67 is veel erger. Dat is een F. Is geen studie, dat is falen. net iets onder gpa 3 is net onder negens op school. Onze scholen leveren geen negens, geen gpa 3, dus er is in Nederland meer mis, en meer nodig, dan usa die alle opties biedt, en met 90& ieder vwo+, en alle profielen. Met gemiddeld gpa 3. Onder gpa 2 ga je niet door. Nogmaals Nederland heeft gpa 0.67. En is dus onkundig, gevaar voor de mensen, en fout. En onnodig mishandeld het de mensen met neglect. En onnodig houdt het mensen vast in de mensenhandel. Met een totale uitbuiting. Waar x en boom hun verleden hadden moeten aanpakken, en zelf hier op hadden moeten komen. Alle studies zijn onjuist in Nederland omdat men zelf niet eerst een bachelor had, en toen les ging geven aan ons. Wij moesten in buitenland studeren om passend onderwijs te krijgen na 2e fase, en dan nog past Nederland niet. Het onderwijs is te slecht, en amper te vergelijken. Bekijk excel highschool eens en uopeople voor curriculum verschil met Nederland, en beleef de highschool in 1,5 jaar (volwassenen halen voor 100 pm, 10 maanden per jaar, in 1,5 jaar de highschool) en beleef de universiteit (voor 100 per examen, plus soms proctor van 20 euro ongeveer) beleef de thesis, research thesis, en resultaten delen met peers. En snap wat leren is. Juiste input wordt verwerkt, en wordt je output. Je kunt er niet anders dan hoge cijfers halen, maar de inhoud is veel hoger en moeilijker. Je schrijft wekelijks research thesis. En moet eerst B2 zijn in Engels, en studeert ook aan academische skills, en typische gymnasium vakken. Je wordt er ontwikkeld, en krijgt de juiste weg tot Medical Doctor, waar je eerst je bsc. Health science haalt en dan verder studeert in medicijnen via een andere opleiding. Maar al met bsc health, in het ziekenhuis werkt, met onder andere mri's etc. Uiteenlopende banen in gezondheidszorg. Maar er zijn meer opleidingen, zie de opleidingen op hun site. Ook kun je online op coursera, en de sites van de beste universiteiten door studeren, en degrees halen. Ook kun je diploma's halen op allerlei sites, en met credits. En zie onze Apa.org, waar in USA je PhD moet zijn in psychologie voordat je een eigen praktijk mag beginnen. En je elk jaar credits moet blijven halen. Zie de structuur in werken, en leren. Dat gaat het beste thuis af, self directed, maar het gaat om al die opties om jezelf te ontwikkelen, en wanneer het jouw past. 

- level 2 DSM op het werk. Niet juist opgevoed, niet de juiste input, slechte input via scholen, andere mensen, zoals instellingen (crime gebeurd buitenhuis, nederlandse gezinnen zijn al jaren bewezen goed.) F=m*a. Alleen autoritatief leidt tot geen DSM. Ontstaan van crime en DSM ligt aan de input. DSM wordt vaak fout gediagnosticeerd, er zijn dus brainscans nodig om schade aan hersenen te meten, en de echte diagnose te geven. Ook is "DSM" vaak een fysieke ziekte met uiting dat lijkt op DSM, zoals hartziekte geeft depressies, maar als je hartziekte verzorgd, verdwijnt depressie, dit is dus geen DSM. Maar je moet dokters hebben die samenwerken met psychologen, niet om DSM te vinden, maar fysieke ziekten te vinden, door de DSM te herkennen en de bijbehorende fysieke ziekte te kennen en deze te verhelpen. Ook leidt brainscan tot vinden echte ziekte mentaal, zoals alzheimer, waar alzheimer al 40 jaar eerder in de hersenen is dan wij het kunnen herkennen. Maar we dus eerst allerlei DSM verzinnen, en dus fout diagnosticeren, en de patient niet geholpen wordt. Terwijl met brainhealing je de ziekte remt. Dan na jaren als het te laat is vinden we de ziekte. Dat is onethisch. Psychologie kent al vele verschuivingen naar verplicht biologie en neuroscience, nu nog naar MD en brainscans, en oplossen van de ziekten. En geen DSM benoemen, maar de oorzaak vinden en oplossen. Plus de juiste input, zodat er geen DSM ontstaat. Dat is het echte werk. Waardoor men geen zorgfraude etc meer heeft en geen andere soorten crime op het werk, en niet opbouwt naar extremisme, en terrorisme, en men DSM wegneemt, en deze niet gebruikt kunnen op het werk door crime op het werk. 

- level 1 Low literacy, laaggeletterdheid is gelinkt aan crime. Dus GPA moet omhoog, zoals bij crime op werk, waar wegnemen van crime met hogere input, hogere opleiding en honor code, ethiek en mensenrechten etc. gaat. Zie dus ook level 3. Maar level 2 wordt ook gecreerd door foute input, door low literate. Onkunde is een nalatigheid, en creeert DSM. Alle crime die ontstaat door low literacy creeert DSM. Etc. 

-Level 0 Well being: autonoom en authentiek. Mensenrechten. Ethiek. Jezelf ontwikkelen, en echt vrij zijn. Zonder dwang. Alle andere levels zijn uitbuitend en zelfs mensenhandel. Het zijn geen wellbeing maar zeer slechte omstandigheden. Waar men zelfs dwang gebruikt, om de misstanden door te douwen, en de mensen uit te buiten. 

Zoals met ontwikkeling van kinderen: Ontwikkeling kent meerdere manieren van ontwikkeling:

- cumulatief

- standaard

- en naar een complex toe. 

Zo gaat dat ook met deze levels. En terwijl je een level oplost moet je alle levels oplossen. En blijven toewerken naar level 0. 

 

Ombudscyclus

Met ombudscyclus kun je elke zaak oplossen, en blijven we oplossen ook na de oplossing. 

745px-Coronavirus_replication.png

Dan nu alles over het nieuwe corona virus...

Zie hier mn engelstalige artikel op Medium.

https://medium.com/@jiskahachmer/not-influenza-novel-coronavirus-2019-started-with-a-death-rate-of-14-now-4-4c896fe2fdd3

 

Oplossing: 

Hypothese: 

RNA helen, RNA heel houden, beschermen. En RNA food, magnesium en andere elementen en mineralen. En de longonstekings medicijnen. Maar dit is maar een hypothese, en geen dokters advies. Maar een idee, waar ik denk dat dit heen zal gaan. 

FFI heeft veranderende vorm van RNA en daardoor sterven de patienten na ineens insomnia. Puur door veranderen vorm RNA. 

Als de vorm normaal blijft, zouden ze niet sterven. Zo kwam ik op wat houdt 
RNA in orde. RNA food, is een idee, zoals bloemkool etc. Maar ook magnesium helpt RNA. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304421174900492

http://europepmc.org/article/PMC/3894782

Verandert all soorten Corona de vorm van RNA? 

 

References.

https://www.newsroom.co.nz/2020/01/22/996315/are-bats-to-blame-for-chinas-virus

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3868561/

https://www.nps.gov/subjects/bats/hibernate-or-migrate.htm

https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus

https://www.researchgate.net/figure/Cross-neutralization-of-RABV-and-bat-lyssaviruses-by-rabbit-human-canine-and-feline_fig4_23219836

https://www.wormsandgermsblog.com/2009/02/articles/diseases/rabies/european-bat-lyssavirus-in-cats/

https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemiology

https://www.infoplease.com/askeds/pandemic-vs-epidemic

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1539106/

https://www.youtube.com/watch?v=vbc-yQ1n7cE

https://en.wikipedia.org/wiki/Arthropod

https://rabbitwelfare.co.uk/rabbit-health/pet-rabbits-health/

https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/zoonotic-disease-what-can-i-catch-my-cat

https://www.telegraph.co.uk/pets/news-features/eight-diseases-pets-can-pick-people/

https://www.youtube.com/watch?v=yjJRNZ85qgA

https://www.youtube.com/watch?v=aerq4byr7ps

https://t.co/c9IgitJ5Zv?amp=1

https://www.youtube.com/watch?v=CfcIHUdOI8w

https://www.nytimes.com/2020/01/24/world/asia/china-coronavirus.html

https://www.youtube.com/watch?v=1WP3qj808N4

https://twitter.com/CGTNOfficial/status/1220792076582952961

https://www.youtube.com/watch?v=IbPklNQvYxs

https://www.sciencenews.org/article/how-new-wuhan-coronavirus-stacks-up-against-sars-mers

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930183-5

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ook-hongkong-neemt-noodmaatregelen-na-eerste-vijf-vastgestelde-besmettingen-met-coronavirus~be5f0e30/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter

https://www.youtube.com/watch?v=VLp8CHeKQkI

https://www.youtube.com/watch?v=lg925coC5sc

https://www.youtube.com/watch?v=aEmCDDvVfkc

https://www.youtube.com/watch?v=C23Ql2gfcGM

https://www.washingtonpost.com/world/coronavirus-china-live-updates/2020/01/25/0ca57a5e-3ed7-11ea-afe2-090eb37b60b1_story.html

https://edition.cnn.com/2020/01/22/health/snakes-wuhan-coronavirus-outbreak-conversation-partner/index.html

https://www.nytimes.com/2020/01/26/world/china-coronavirus.html

https://www.theolivepress.es/spain-news/2020/01/24/breaking-two-possible-cases-of-chinas-coronavirus-detected-in-spain/

https://www.youtube.com/watch?v=luztqxUBvZo

https://www.whatsorb.com/climate/corona-virus-flu-and-climate-change-is-there-a-connection

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.