Dat komt allemaal door de gave van geloof

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 03 November 15:39

     Volgens Plato (428-347 v.Chr.) komt wijsheid met de jaren en dus betekent ouder worden dat je in een proces van verdieping, rijping en innerlijke verrijking komt. Zijn filosofie vertelt ons dat de oudere, wijze burgers de leiding over de stad zouden moeten hebben. In zijn boek 'Politeia', gaat hij in gesprek met de oude Kefalos, die vertelt dat de ouderdom hem bevrijd heeft van het verlangen naar seks, rijkdom en bezit: "Het is beslist een feit, wanneer je eenmaal oud bent geworden, word je door die emoties tenminste niet meer gekweld. Dat geeft een gevoel van bevrijding en er komt een grote vrede over je. Wanneer die seksuele spanningen afnemen en hun greep op je verliezen, betekent dit dat je (geestelijk gezien) van een enorm aantal waanzinnige dictators bent verlost." (1) 

     De doorgaans optimistische Aristoteles (384-322 v.Chr.) was onverdeeld somber over de ouderdom. In zijn visie is de oudere medemens in het algemeen bang, wantrouwig, zwak, laf en praatziek. In zijn welsprekendheid neemt Aristoteles de verschillende levensfasen door. De jeugd is onbezonnen, maar goedmoedig en goedlachs. De jong volwassene is in de bloei van zijn leven en beschikt over het juiste zelfvertrouwen. Bij ouderen slaat het gevoel voor humor om in de neiging tot klagen. Ze praten veel, maar erg interessant is het niet: "Ze denken iets, maar weten het niet zeker, zeggen in hun twijfel overal er misschien bij, en doen al hun uitspraken onder dit of dat voorbehoud.  Wat hun nog van het leven rest is kort en wat voorbij is lang. Dit verklaart ook hun praatziekte: ze houden niet op het over het verleden te hebben."

     Ik werk in een verpleeghuis als vrijwilliger voor de fysiotherapie en kom daar over het algemeen ouderen tegen en constateer dat beide visies soms op waarheid berusten. Dit houdt in dat niet iedereen zich in deze filosofie terug vindt. Zo zijn er anderen die nog steeds door het wonder van de Heilige Geest geraakt worden, dat zij geloven en aanvaarden, omdat zij in hun jeugd lid zijn geworden van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen'.

     Ze hebben zich jaren geleden laten dopen en dat heeft hun leven voor altijd ten goede veranderd. Er hebben wonderen in hun leven plaats gevonden. Er is toentertijd een geloofszaadje in hun hart gekomen, dat groeide naarmate zij meer leerden. Zij hebben het ene beginsel na het andere aanvaard, tot zij alle zegeningen hadden die iedereen ontvangt die vol geloof als lid van deze kerk leeft.

     Die waardevolle, wonderbaarlijke gave van geloof, die gave van God, de Vader van hun geest, is hun hele leven en nog steeds, de kracht van dit werk en de stille weerklank van zijn boodschap. Aan dit alles ligt geloof ten grondslag. Geloof is de kern van dit alles. Op zending gaan, het woord van wijsheid naleven, tiende betalen, het is allemaal hetzelfde. Hun geloof blijkt uit alles wat zij gedaan hebben.

     De kracht van dit werk, van dit koninkrijk, is niet te vinden in zijn materiële middelen, hoe indrukwekkend die ook mogen zijn. Die kracht is in het hart van de mensen te vinden. Daarom heeft het zo’n succes. Daarom is het sterk en groeit het. Daarom kan het deze geweldige resultaten boeken. Dat komt allemaal door de gave van geloof, waarmee de Almachtige zijn geestkinderen zegent, die niet twijfelen en niet vrezen, maar die voorwaarts gaan. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.   

 

(1. Tussen haakjes toegevoegd.)
 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.