Het eeuwig huwelijk zal mij eeuwige vreugde geven

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Monday 19 August 12:26

     Ergens in mijn achterhoofd heeft altijd iets gebroed waar ik toen nog geen woorden aan kon geven. Nu ben ik de tweeënzeventig jaar gepasseerd en krijg nu woorden tot mijn beschikking waarin ik kan zeggen dat juist doordat mijn rationele denken zoveel tekortkomingen had, bleef bij mij toch de weg open voor 'iets?' buiten mijn denken, of anders gezegd, lag er buiten dat denken wellicht een minder beperkte wereld, ja, dat veel belangrijke literatuur - tussen de regels door - uiting gaf aan een bewustzijn van de afwezigheid of aanwezigheid van God in mijn drie echtscheidingen.

     Ik was wel zeker van het bestaan van God maar kon mijn vinger niet achter de juiste context krijgen. Het denken maakte mij dus treurig, omdat ik door mijn beperking geen verdere uitwerking van mijn gedachten over God hoefde te verwachten. Het concept van volmaaktheid was een onvervulde droom van mijn denken of misschien een begrip matige abstractie, evenals het idee van oneindigheid. Mijn zoektocht in mijn gedachten naar een juiste context voor het bestaan van God beschouwde ik als een beschamende geschiedenis van de mensheid.

     Toch bleef ik mij ermee bezighouden, want op de wezenlijke vragen die mij geestelijk gezien bezighielden vond ik ergens anders net zo min een antwoord. Ook de wetenschap kan nog steeds niet de vraag naar de zin van het leven beantwoorden. Tot dat ik in mei 2002 op mijn vijfenvijftigste levensjaar in contact kwam met zendelingen van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' Ik leerde dat Jezus via Joseph Smith het evangelie heeft hersteld en zijn kerk weer heeft opgericht. De reden voor deze oprichting en herstelling is dat de wereld feitelijk eeuwenlang in geestelijke duisternis was geweest, zonder gezag, zonder begrip. De mens wist niet hoe hij de levende God moest aanbidden.

     Het eeuwigdurende verbond was verbroken. Het juiste begrip van de evangeliebeginselen was door afvalligheid verdwenen. Het gezag om de verordeningen van het evangelie te bedienen was de mens ontnomen. Bij deze leringen die mij werden aangereikt werd het voor mij duidelijk dat het priesterschap in de Rooms-katholieke kerk niet was wat het aanvankelijk had moeten zijn. De herstelling van dat alles werd noodzakelijk om het geloof onder de mensen te doen toenemen. De hemelen moesten weer opengaan om het evangelie te herstellen.

     Daarom zond de Heer afgezanten met de volheid van het evangelie, met de macht en het gezag van het priesterschap, naar de aarde om dat aan de men-sen te verlenen. De Heer gaf de mensen ook geboden omdat Hij wist welke rampspoed over de wereld zou komen. Hij wilde ze terdege waarschuwen en de kans bieden om het evangelie aan te nemen. Dan zouden ze zich kunnen bekeren, hun slechte paden verlaten en de Heer dienen. (Zie L&V 1:17-23.)

      Ik durf nu vanuit de grond van mijn hart te verklaren dat 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen het koninkrijk Gods op aarde is, de enige plek waar de mensen de ware heilsleer kunnen leren en het gezag van het heilige priesterschap zullen aantreffen.

     Er is niet één verordening in het evangelie van Jezus Christus van groter belang, of plechtiger en heiliger van karakter, en noodzakelijker voor mijn eeuwige vreugde dan het eeuwig huwelijk. Ik ervaar die vreugde nu al ruim dertien jaar en daar komt nog bij dat wij samen nu op weg zijn om eens in de eeuwigheid zoals God te worden. En dit getuig wij in Jezus naam. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.