Hij deed dit voor iedereen die is of zal worden geschapen

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 09 June 16:12

     Misschien ben ik wel met niemand een echte relatie aangegaan, want drie echtscheidingen komen ook niet zomaar vanzelf uit de lucht vallen. Misschien was ik te regelmatig op zoek naar een andere baan omdat in de bouw een snel werkgeversverloop de boventoon voerde, want na drie jaar was meestal het bouwwerk klaar en moest ik omzien naar nieuw werk. Misschien had ik mijn pubertijd moeten verlengen, want mijn dertigerdilemma verliep vol twijfels want ik had een zoon uit een gewoonte perspectief en niet omdat ik er over had nagedacht.

     Die fase is naadloos over gegaan in een midlifecrisis, waarin ik weer aan alles twijfelde, en met spijt terugkeek naar gemiste kansen die achteraf maar goed waren dat ik ze kwijt was geraakt.

     Op mijn vijfenvijftigste is aan al mijn twijfel een einde gekomen en toen ik met pensioen ging hoefde ik niet mezelf af te vragen hoe ik die periode van onverminderde vitaliteit zou moeten invullen. Ik denk dat ik een van de weinige ben die geluk heeft gehad - dat ik gered ben - want om mij heen lijkt het net alsof de moderne mens in een aangesloten periode van twijfel zit, want de echtscheidingen zijn aan de orde van de dag. Het is een periode vol twijfel, aarzelingen of uitstel, omdat het lijkt dat niemand zich durft vast te leggen uit angst om iets te missen.

     Ik denk dat 'je aan iets binden' voor hen een verlies van vrijheid betekent, dat zij zichzelf ingeperkt voelen door een ander en dat ze weten dat hun verdere leven volgens voorspelbare patronen zal verlopen, terwijl de huidige mens liever alle opties open houdt.

     Ik heb deze hele problematiek volledig de rug toegekeerd en ben geswitcht van werelds denken naar eeuwig denken. Helaas zien we tegenwoordig in vrijwel alle lagen van de samenleving dat eigendunk en arrogantie opgehemeld worden, terwijl er op bescheidenheid, nederigheid en verantwoordelijkheid tegenover God neergekeken wordt. De samenleving is grotendeels op drift geraakt en begrijpt niet waarom we op aarde zijn. Oprechte bescheidenheid en nederigheid, die essentieel zijn om Gods doeleinden voor ons te verwezenlijken, zie je maar zelden.

     Ik ben het belangrijk gaan vinden om de nederigheid, rechtschapenheid, de eigenschappen van Christus, in volle omvang te gaan begrijpen. Ik vind het echt moeilijk te begrijpen dat de noodzaak wordt onderschat om dagelijks naar deze christelijke kenmerken en eigenschappen te streven. De Schriften zijn duidelijk: het leven is weliswaar relatief kort, maar ongelofelijk belangrijk.

     Het voorbeeld van de Heiland van nederigheid en opoffering voor het hele mensdom kent in de geschiedenis zijn weerga niet. De Heiland, een lid van de Godheid, was bereid om als nederig kindje op aarde te komen. Hij begon aan een bestaan waarin Hij zijn broeders en zusters onderwees en genas. Uiteindelijk leed Hij onbeschrijfelijke pijn in Gethsémané en aan het kruis om zijn verzoening te voleindigen. Hij deed dit voor iedere man en vrouw die God geschapen heeft en nog scheppen zal.

     Mijn hemelse Vader wil niet dat ik ontmoedigd raak of mijn zoektocht naar eeuwige celestiale heerlijkheid opgeef. Als ik werkelijk over de Vader van mijn geest en zijn Zoon nadenk, wie Ze zijn en wat Ze ook voor mij tot stand hebben gebracht, vult mij dat met eerbied, ontzag, dankbaarheid en nederigheid in Jezus naam. Amen.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Dapper om hier zo persoonlijk over te schrijven