Ik kan eindelijk op de juiste koers blijven

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 19 May 17:12

     Ik ben van 1947 en heb aan den lijve ondervonden dat er waarden verschoven en normen veranderden. Ik zag dat bij de overheid, zoals het grote verloop in ongeslaagde plannen, in de openbare en individuele zeden, zoals overspel en seks buiten het huwelijk, bij de mensen thuis in de vorm van incest, kindermishandeling, drank en drugsgebruik, in de kerken, zoals een wereldwijde cultuur van seksueel kindermisbruik. Het is gaan wemelen van geruchten waar ik de conclusie uittrek dat door bedrieglijke redeneringen van mensen, die het ogenschijnlijk goed bedoelen, de mens wordt weggeleid richting het verderf.

     Het is al zólang aan de gang dat nu de meerderheid over het algemeen in het duister tast. Enerzijds verwerpen ze de tradities die eens de kracht van onze samenleving waren; anderzijds hebben ze geen aanknopingspunt om een nieuw begin te maken en laten zich leiden door kortstondig geluk.

     Wat leiders betreft hebben we een overvloed, klaar en begerig om het volk te leiden. Zij rennen rond om zoveel mogelijk tot een soort van overeenstemming te komen en zo breed mogelijk geaccepteerd te worden. Maar na enig onderzoek blijkt de onkreukbare persoon vrijwel onvindbaar. Wie staat er nog ergens bij stil en vraagt zich af: "Is het dit wat ik geloof? Zal ik het doen of zal ik het niet doen?" Alles lijkt geaccepteerd te worden waardoor er afstand genomen wordt van moreel leiderschap en dat men algemeen gesproken geen normen meer formuleert.

     Ik ben dus blij dat ik eindelijk in mijn lidmaatschap van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' mijn koers gevonden heb, want al wankelen de normen over het algemeen, wij in de kerk hebben geen verontschuldiging als we op diezelfde wijze afdrijven. We hebben normen die zeker, beproefd en doelmatig zijn. Voor zover we ons eraan houden, maken we vooruitgang. Voor zover we ze verwaarlozen, worden we gehinderd in onze vooruitgang en beschamen we het werk van de Heer. Die normen zijn van Hem afkomstig. Sommige lijken in onze samenleving misschien een beetje uit de tijd, maar dat doet niets af aan het feit dat ze geldig zijn en dat het goed is om ze toe te passen. De subtiele redeneringen van de mens, hoe slim die ook zijn, hoe plausibel ze ook klinken, kunnen niets afdoen van de wijsheid van God.

     Ik ben gelukkig van het wereldse denken afgestapt en heb eeuwige beginselen aangenomen en heb alle verordeningen ontvangen om in de hoogste regionen van de eeuwigheid toegelaten te worden. Ik heb namelijk het Melchizedekse priesterschap ontvangen, en dit hogere priesterschap bedient het evangelie en omvat de sleutel van de verborgenheden van het koninkrijk, ja, de sleutel van kennis van God. Daarom, in de verordeningen daarvan is de macht der goddelijkheid kenbaar. (1)

     En dit zal mijn verbond zijn: dat ik zal wandelen naar alle verordeningen des Heren. (2) Nephi is mijn grote voorbeeld want hij vervaardigde de spanten van het schip, waarmee ze naar het Amerikaanse continent zijn gevaren, niet op de wijze die door de mensen werd geleerd, maar hij bouwde het op de wijze die de Heer hem had getoond. En Nephi, beklom dikwijls de berg, en bad dikwijls tot de Heer; daarom toonde de Heer hem grote dingen. (3)

     Ik ben nu 100% gelukkiger geworden, omdat ik eindelijk op de juiste koers kan blijven, die God voor mij heeft uitgestippeld. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.  

(1. Zie L&V 84:19-20.)

(2. Zie L&V 136:4.)

(3. Zie 1 Nephi 18:2-3.)

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.