Onzekerheden en twijfel loslaten

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 09 December 16:41

     Ik denk dat verwondering de motor is van het leven, want door die kracht ben ik gaan lopen en zijn er mensen op de maan geland. Volgens mij verheugt mijn hemelse Vader Zich over zijn geestkinderen als ze met hun talenten en mentale vermogens oprecht naar waarheid zoeken. In de loop der eeuwen hebben veel wijze mannen en vrouwen door logica, redenering, wetenschappelijk onderzoek en, ja, ook door inspiratie, waarheid ontdekt. Die ontdekkingen hebben de mensheid verrijkt, ons leven verbeterd, en ons tot vreugde, verwondering en ontzag geïnspireerd.

     Niettemin wordt hetgeen we dachten te kennen voortdurend verbeterd, veranderd of zelfs weerlegd door ondernemende geleerden die waarheid proberen te begrijpen. Het bijzondere aan deze verwonderingen zijn het handje vol mensen die zich daar mee bezig hebben gehouden.

     Zo zijn er maar enkele die hopen dat er - ten behoeve van de mensheid -  zowel emotioneel als in de praktijk, nog wat te ontdekken blijft want dan - denken zij - heeft de mensheid meer om voor te leven.  

     Op de vraag 'wat is de mens' zie ik dat het meer en deel altijd de gemakkelijkste weg kiest, dat het veel makkelijker is om afleiding te zoeken dan om jezelf te ervaren. Om mij heen zijn heel veel mensen die zich vermaken met een Smart of iPhone, die eindeloos scrollen door Facebook, Instagram, het WhatsApp Web gebruiken, nutteloze spelletjes doen of om te kijken of te luisteren naar absolute onzin, waarmee zij een groot deel van hun leven verspillen.

     Ik ben onderhand de zeventig gepasseerd en ga vrijwel alleen nog met mensen om van in de zestig, zeventig en tachtig en uit dergelijke contacten maak ik op dat ze niet een geestelijk rijk leven geleefd hebben. Ik voel mij dus een buitenbeentje want ik heb soms het idee dat ik de enige ben die voor de geestelijke weg heeft gekozen door lid te worden van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen'.  

     Wat betekende bijvoorbeeld Jezus voor de jonge Joseph Smith? De jonge profeet beschrijft de verschijning van God de Vader en Jezus Christus aan hem als volgt: "Ik zag recht boven mijn hoofd een lichtkolom, de helderheid van de zon overtreffend. Toen het licht op mij rustte, zag ik twee Personen, wier glans en heerlijkheid elke beschrijving tarten, boven mij in de lucht staan. Een van Hen sprak tot mij, mij bij de naam noemend, en zei, wijzend op de ander: Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor Hem!" (1)

     De moderne mens hoeft het dus niet zonder geestelijke kennis en geestelijke gebeurtenissen te stellen, want de getuigenissen van oude en hedendaagse profeten zijn voor het nut van de mens opgeschreven, het zijn in mijn beleving ultieme waarheden die zéker voor mij zijn geworden en waar ik luidruchtig over getuig. De moderne mens kan naar mijn inzicht gewoon zijn onzekerheden en twijfel loslaten en het verlangen krijgen om Jezus beter te leren kennen.

     Daarom getuig ik dat Jezus een Godheid is die werkelijk uit een eeuwige goddelijke Vader en een aardse sterfelijke moeder is geboren. Hij was uitgekozen om de belangrijke zending van de herstelling en de verlossing te vervullen. En dat heeft Hij gedaan - want Hij is uit het graf herrezen. Hij maakte met zijn wonderbaarlijke verzoening de opstanding van ieder mens, zowel heilige als zondaar, mogelijk en daarom kan iedereen het pad van eeuwige vooruitgang bewandelen. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

 

(1. Geschiedenis van Joseph Smith 1:16-17.) 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.