Een toekomstperspectief die zijn weerga niet kent

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 11 November 10:24

     Ik heb wel enigszins een voorstellingsvermogen betreffende de cultuurpessimistische kritiek op de 'doorgeschoten' burger. Het gaat namelijk bergafwaarts met de mens en met de samenleving. Het risico wordt steeds groter dat we bezwijken onder toenemende stress, verstedelijking, eenzaamheid, slechte leefgewoonten en de algemene ondermijning van het gezin.

     Er heerst namelijk een afbraak aan gemeenschapszin, een afbraak van het gezag, van wederzijds vertrouwen en  aan solidariteit. We lijden aan materiële en geestelijke verarming, aan een oplopende ongeïnteresseerdheid betreffende situaties, waarin het leven als samenleven gestalte heeft, aan de alsmaar breder wordende kloof tussen rijke en arme landen wat massale migratie veroorzaakt met grote risico's voor economische, sociale en politieke ontwrichting.

     Als nooit te voren worden we geconfronteerd met georganiseerde misdaad, internationaal opererende maffiaorganisaties en drugskartels in de hele wereld. Beschaving schijnt verdrongen te worden door barbaren.

     We zijn op weg naar een wereld waarin de inhaligheid en roofzucht van mensen, die de aarde hebben overbevolkt en hebben nagelaten haar te beschermen; wat honger, nucleair terrorisme en schaarser wordende hulpbronnen heeft veroorzaakt, ja, dit alles dreigt te leiden naar een wijdverbreide anarchie die de wereldvrede in gevaar brengt.

     Ik heb mij afgewend van deze wereld en heb mij gewend naar hedendaagse openbaringen van God. Hedendaagse apostelen en profeten zijn namelijk duidelijke kenmerken van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen'. Ik beschouw kerkleiders - zoals Joseph Smith, Brigham Young en de presidenten van de kerk daarna - als profeten van God, net als Adam, Abraham, Mozes en de apostelen in de tijd van Jezus Christus. Russel M. Nelson is de huidige president en profeet van de kerk.

     Ik geloof dat genoemde kerk de herstelling is van de oorspronkelijke kerk die Jezus Christus tijdens zijn aardse leven heeft gesticht. Een deel van die herstelling omvat levende profeten en apostelen. Verder is het evangelie hersteld en het priesterschap in de juiste context op aarde teruggebracht.

     Met hedendaagse profeten heeft de kerk voortdurende openbaring en aanvullende Schriftuur. Joseph Smith is wellicht het meest bekend geworden door zijn vertaling van het Boek van Mormon - eveneens een testament aangaande Jezus Christus - en door het leggen van het fundament van de herstelde kerk in de negentiende eeuw.  

     Geloof in profeten en apostelen aan het hoofd van de kerk houdt niet in dat ik blindelings mijn leiders volg. Hoewel de profeet openbaring en inspiratie van God ontvangt om de kerk als geheel te leiden, heeft iedereen recht op openbaring, waaronder individuele leden, leiders in/van de kerk en gezinshoofden. Er wordt in feite van mij verwacht dat ik bij mijn kerktaken en zelfs in mijn privé leven naar die goddelijke leiding streef. Er wordt ook van mij verwacht dat ik onder gebed mijn eigen 'getuigenis' ontwikkel van de beginselen die mijn leiders mij bijbrengen. Mijn leven na mijn dood is, ondanks een negatief werelds toekomstperspectief, een toekomstperspectief die zijn weerga niet kent en hoe ouder ik wordt, hoe mooier dat toekomstperspectief. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.