Een andere tijdsbeleving

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 26 August 17:08

     Tijdens mijn zendingsdrang kom ik van alles tegen. Zo sprak ik laats een mooie brunette die gewoon eens even uit de tredmolen van het leven wilde stappen, om zich terug te trekken op een rustiek boerderijtje in de Provence - maar ja, er zijn rekeningen te betalen, er is een hypotheek af te lossen, er zijn knorrende kindermagen te voeden. Ik vroeg haar of het haar te doen was een radicale breuk met het moderne leven te maken. Ze zei toen dat het volgens haar te moeilijk is om de kloktijd in te ruilen voor een andere tijdsbeleving, want de wereld is helemaal volgens de klok gestructureerd. Toen zei ik tegen haar: "Maar zo te horen wil je een andere tijdsbeleving, een innerlijke tijdsbeleving."  Ze zei toen dat het mooi zou zijn zoiets weer in het vizier te krijgen zodat er weer iets van een evenwicht kon ontstaan. Ze hield eigenlijk een pleidooi voor een rustiger toekomst, waarbij die andere tijd meer aan bod kon komen.
     Ik zei haar toen dat geloof in de Vader van haar geest het eerste hulpmiddel is en daarna gebed. "Praat met uw Vader in de hemel. Trek dagelijks tijd uit om Hem uw gedachten en gevoelens voor te leggen. Vertel Hem alles wat u bezighoudt. Hij is niet alleen geïnteresseerd in de belangrijkste dingen, maar ook in de alledaagse facetten van uw leven. Vertel Hem over al uw gevoelens en ervaringen."

     "Omdat uw Hemelse Vader uw keuzevrijheid respecteert, zal Hij u nooit dwingen om tot Hem te bidden. Maar gebruikt uw keuzevrijheid om Hem te betrekken bij elk aspect van uw dagelijkse leven, dan vult uw hart zich met vrede, opbeurende vrede. Die vrede zal een eeuwig licht werpen op uw moeilijkheden. Het zal ertoe bijdragen om die problemen vanuit een eeuwig perspectief op te lossen."

     Haar antwoord was opvallend want ze zei dat we de mensen moeten stimuleren om minder te willen, want we leven echt in een overvloed, terwijl de economie om steeds maar meer vraagt. Ze zei verder dat ze er echt aan toe was aan een serieuze herbezinning op dat steeds maar opdrijven van de productie. "Waarom niet nu de 25-urige werkweek invoeren? Zijn we meteen van een deel van de werkloosheid af, van een hoop stress en burn-out's  verlost, en kan ik weer wat meer aandacht voor mezelf, mijn kinderen en de wereld opbrengen. Waarom komt men nu niet met dergelijke, wat meer idealistisch getinte, voorstellen, in plaats van alleen maar meer, meer, meer?"

     Ik vertelde haar dat ik dagelijks individueel en met mijn lieve vrouw tijd besteed aan het bestuderen van Gods woord en dat om die reden vrede de boventoon voert in mijn leven. Die vrede krijg ik niet van de buitenwereld, maar van mijn eigen hart omdat de Heilige Geest ervan getuigd. Ik zei tegen haar: "U zult vrede uitstralen en in de wereld om u heen en anderen beïnvloeden. U levert dan een hele belangrijke bijdrage aan de algehele vrede in de wereld. Ik beweer niet dat u geen moeilijkheden meer zult ondervinden in dit leven, want moeilijkheden maken een belangrijk deel uit van het sterfelijk leven, maar door consequent dagelijks in de Schriften te studeren, zult u vrede ondervinden te midden van de beroering om u heen, en zult u de kracht krijgen om verleiding te weerstaan. U zult een sterk geloof ontwikkelen in Gods genade en weten dat door de verzoening van Jezus Christus alles op Gods tijd in orde zal komen." Ik gaf haar mijn visitekaartje zodat zij mijn website kon bezoeken en zij nam het aan met een vriendelijke blik van, "Ik zal wel zien".

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.