Mijn plicht om naar waarheid te zoeken

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 05 August 17:36

     Maar hoe kan ik weten dat een 'waarheid' anders dan andere is? Hoe kan ik erop vertrouwen dat die 'waarheid' dé 'waarheid' is? De uitnodiging om de Heer te vertrouwen, betekent niet dat ik er zelf niet achter moet komen. Het is meer dan een kans, ja, een plicht, een van de redenen dat ik naar de aarde ben gestuurd om te leren.

     Er wordt 'heiligen der laatste dagen' niet gevraagd om alles wat ze horen blindelings aan te nemen. Wij worden aangemoedigd om zelf na te denken en de waarheid te ontdekken. Er wordt van ons verwacht dat we nadenken, zoeken en zodoende zelf kennis van de waarheid krijgen.

Brigham Young heeft gezegd: "Ik ben bang dat de leden zoveel vertrouwen in hun leiders stellen dat zij niet zelf aan God vragen om door Hem geleid te worden. Ik ben bang dat zij berusten in een staat van blind vertrouwen. Zorg ervoor dat alle mensen door persoonlijke influisteringen van de Geest van God te weten komen of hun leidinggevenden het pad bewandelen dat de Heer hun gebiedt." (1)

     We zoeken naar waarheid, waar we die ook kunnen vinden. De profeet Joseph Smith heeft verkondigd: "Het mormonisme is waar. Het eerste en fundamentele beginsel van onze heilige godsdienst is dat wij geloven dat we het recht hebben om elke en alle waarheid aan te nemen, zonder beperkt of gehinderd te worden door de geloofsovertuigingen of bijgelovige ideeën van mensen. (2)

     Ja, wij hebben de volheid van het eeuwige evangelie, maar dat betekent niet dat we alles weten. In feite geloven we in het beginsel van het herstelde evangelie dat God 'nog vele heerlijke en belangrijke dingen zal openbaren.' (Geloofsartikelen 1:9.)

     De herstelling van het evangelie van Jezus Christus kwam tot stand omdat een jonge man met een ootmoedig hart en scherp verstand naar waarheid zocht. Joseph Smith  bestudeerde het en handelde toen overeenkomstig. Hij ontdekte dat als het iemand aan wijsheid ontbreekt, hij God daarom kan vragen, en dan zal hij echt de waarheid ontvangen. (Zie Jakobus 1:5.) 

     Het grote wonder van de herstelling was niet alleen dat valse denkbeelden en verkeerde leerstellingen werden rechtgezet - hoewel dat ook gebeurde - maar bovendien dat de vensters van de hemel open werden gegooid, waardoor er een gestage vloedgolf aan nieuw licht en kennis op gang kwam die nu nog steeds doorgaat.

     Dus zoek ik voortdurend naar waarheid uit alle goede boeken en andere heilzame bronnen. 'Als er iets deugdzaam, lieflijk, of eerzaam of prijzenswaardig is, dan streef ik dat na.' (Zie Geloofsartikelen 1:13.) Op die manier kan ik het bedrog van de boze weerstaan. Op die manier ontdek ik de waarheid 'voorschrift op voorschrift, regel voor regel.' (Jesaja 28:10.) Dan leer ik dat intelligentie zich aan intelligentie hecht, dat wijsheid wijsheid ontvangt en dat 'waarheid' waarheid omhelst. (Zie L&V 88:40.)

     Ik aanvaardt dus de taak om moedig, ootmoedig met hart en ziel naar waarheid te zoeken en ik merk dat ik verdraagzamer wordt naar anderen, ik luister beter, ik wordt sneller van begrip, ik ben meer geneigd om op te bouwen in plaats van af te breken, en ik ben bereidwilliger om te gaan waar de Heer dat wil. Ik voel mij gezegend met vertrouwen in de Heer en een diepgeworteld verlangen om met recht waarheid van dwaling te onderscheiden - mijn hele leven lang en dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

 

 

(1. Discourses of Brigham Young, samengesteld door John A. Widtsoe (1941), blz. 135.

 

(2. Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith (2007), blz. 284.

 

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.