Wij worden compleet uitgebuit

Door Echteverhalen gepubliceerd op Friday 27 July 10:06

mensenhandel-640x480.jpgWij worden compleet uitgebuit.

  • Eerst UWV, te laag loon, door geen ziektewet procedure te geven, en alle klachten jaren te laten duren zonder bezwaar clausule. Door al die klachten werd ik nog zieker en kon ik pas naar de rechter, toen ik op afspraken die niet bij wet logisch waren, en ik geen tijd had om te komen, omdat ik te midden van kindermishandeling op een school van mijn kinderen bezig was, via reactie UWV met stopzetten van mijn uitkering, een bezwaar indienen. Na 5 jaar strijd en mishandeling en steeds zieker worden (fysiek) van die belastende taak van schrijven, en eindeloos moeten schrijven erover. En niemand die er wat aan deed, dus weer moeten schrijven erover. En weer die hele administratie. (ik ben daarvoor juist afgekeurd en kan dat fysiek niet aan)

En nog steeds geen ziektewet procedure voor de nieuwe ziekten.

Na dan op mijn verzoek een herkeuring, waar ik een mishandeling door een keuringsarts moest doorstaan, en ook daar nog geen ziektewet voor de nieuwe ziekte die daar ontstaat. Wel moest dit de doofpot in, vond staf. 

 

Uiteindelijk extra ziek, en geen normaliteit.

Wel werkbedrijf die bleef doen alsof ik geen integratieplan had. Dat ik juist wel had en volgde en dat was de strijd met hen dan ook. Zie nu eens mijn dossier in! En vraag anders de juiste persoon om uitleg te geven, wat dat plan zegt. Want ze begrepen het niet, maar wilde ook niet luisteren.

En dat werkbedrijf bleek geen rechten op mijn dossier te hebben, omdat het een ziektewet plan is dat onverkort door moest van de WIA arts in een andere provincie. Dit werkbedrijf wist niet eens wat het ziektewet plan was. En bood van alles aan wat betreft werk, zonder te luisteren en wilde per se een reintegratie via hun starten.

Note. Ik had een ziektewet plan dat tijdens WIA onverkort door moest van wia arts.

 

Ik was afgekeurd voor alles, behalve mijn ziektewet plan. Dus dat aanbieden van werk was zeer ongepast.

En dat ziektewet plan vertelde: combi van banen, en daarvoor moest ik eerst al die studies af. Daarna mijn eigen praktijk. Ik moet zeer afwisselend werken. 

 

Toen de bijstand, want ik was er uit gewerkt bij UWV, en bijstand is nog niet uitbetaald over een aantal maanden. Maar ik kreeg ook nog zelfstandige bijstand, want die snapten wel dat ik een reintegratieplan al had bij UWV, en dat dat dit bovenstaande plan was, waar ik combi van banen moest in mijn praktijk. En die moest ik dus starten. 

Maar niemand zag me voor mijn extra nieuwe ziekten. 

 

Mijn psycholoog die ik vroeg wegens de uitbuiting wat ik kon doen om me te beschermen zij, praktisch doorwerken. Ik bleek trauma te hebben van de totale situatie, en moest eerst naar rust toewerken, zoals dat bij trauma moet. En vanuit die rust, zou ik waarschijnlijk niets meer hebben. Omdat ik dan pas aan verwerking kan toekomen. 

Maar wie komt er los van UWV? Dat is de moeilijkheid. 

Gelukkig was ik dan nu onder gebracht bij zelfstandige bijstand. Maar ik verdien nog steeds te laag, ten opzichte van waar ik recht op had! En ben zieker aan het werk. Waar ik rechten had op ziektewet. 

 

Ik-kan-de-huur-niet-meer-betalen.jpgDus het werd een grote economische uitbuiting, waar men mijn dossier ook nog apart ging houden, me een andere behandeling gaf, me onderbetaalde, me niet wilde helpen met mijn nieuwe ziekten, en wilde dwingen tot werk dat ik niet kan en niet mag doen.

Wilde gegevens frauderen en vrienden van hen laten “bewijzen” dat ik nooit ziektes had gehad, waar anderen intern juist wilde dat ik een Wajonger werd etc. Men haalde van alles uit de kast. En verschilde onderling ook nog van mening, maar alle meningen waren niet toegestaan. 

De keuringsarts in een andere provincie had alles al bepaalt, en dat is enig leidraad! En niemand mag het dossier veranderen, ook niet werkbedrijf!!!

Die wetten zijn er juist wegens de ziekten en tegen uitbuiting van gehandicapten, en tegen misbruik van mij en anderen met ziekten.

Er is een strakke wet voor de veiligheid van mensen.

 

 

Toen de scholen die mijn kinderen mishandelden en andere kinderen,

waarvoor we steeds advies kregen te wisselen van scholen.

Een heel verhaal, met allerlei gegevens fraude, en kindermishandeling.

En veilig thuis die valse meldingen aannam, zodra directrices meldingen doen om hun straatje met geweld schoon te vegen, want ik was de melder bij inspectie etc.

Steeds een hele hel om los van te komen, terwijl alle instanties dan al aan die scholen werken. Het is een complete fraude, die ook zinloos is, want de scholen worden al door inspecties etc gecontroleerd. 

En steeds na zo'n melding staat de school zelf op zijn kop, en is na een tijdje eindelijk de bewezen zwakke school. Want dit soort gedrag als fraude is juist signaal van een zwakke school. 

 

 

Vervolgens de uitbuiting in mijn huis, met een nieuwe huurbaas,

die alles af wilde pakken, sleutels alles... Mijn kadaster wilde hij hebben en dreigde met uit huis te zetten als ik niet mee werkte met zijn woon en bouwfraude, en wilde dus criminele uitbuiting. Maar het werd economische uitbuiting.

Deze sloopte al mijn gang, zomaar plots terwijl ik er eerst 7 jaar rustig woonde met een andere huurbaas, en terwijl hij sloopte en ik hem stopte met advocaten, zaten er al wel gaten waardoor ook nog allerlei (illegale) giftige stoffen kwamen. En bleef de fraude wel door gaan, ook de overlast.

Etc. Een totale uitbuiting van maanden, waar ik nog even mentaal van moet herstellen. Ik kan het nog niet zo goed na vertellen. Daar zijn eerst wat maanden rust voor nodig. 

We werden ook nog berooft door die huurbaas, en toen knapten mijn kinderen helemaal. 

Zeker omdat het netwerk van de school een gezamenlijk netwerk is van die huurbaas. En die school met de gemeenten fraudeerde, en er een totaal netwerk aan daders onstond. 

We moeten er aangiften van doen. En we hebben het heel zwaar met hoe men dit niet meteen oplost. 

 

depositphotos_149793372-stockafbeelding-Mijn kinderen getraumatiseerd, en toe aan medische psychiatrie om trauma’s te verwerken.

Dan vervolgens de nieuwe provincie waar we veilig op geheim adres kwamen wonen, vol op in fraude omtrent onze gegevens.

Deze provincie zit in alle gewone instanties vol fraude! 

 

Vol op in fraude met veilig thuis, met valse melders... en verraad geheim adres aan daders.... Ze houden deze zelfs op de hoogte!

En allerlei rare acties. Waar zelfs slachtofferhulp geschrokken is van de onbetrouwbaarheid van veilig thuis en lokale politie en adviseert in andere gemeenten aangiften te doen bij politie en daar veilig thuis te vragen dit op te lossen. Want met uitbuiting zijn ze verplicht een nieuw geheim adres te regelen. 

en zelfs andere politie, zoals politie Den Bosch die ons 7 uren vast hield en deed alsof we gek waren, omdat we het verraad van ons geheim adres daar kwamen aangeven.

 

Niemand hielp, iedereen strafbaar, en overal uitbuiters met onze dossiers.

En samenwerkend tussen gemeenten. Waar ook deze verplichtingen heeft ons te helpen. 

En het staat zo dom, omdat wij al hulp hadden en alles ingepland stond voor aangiften, maar we wegens de verhuizing en de fraude lokaal, het advies hadden ergens anders de aangiften te doen. 

En zo onlogisch, omdat wij via allerlei instanties al hulp hebben en deze alle zaken regelen. Veilig thuis en politie en gemeenten en raad van kinderbescherming zijn niet nodig. 

Er is genoeg hulp in Nederland. En deze loopt beter zonder hen. 

Ze moeten alleen wel de verplichte kant doen:

Opvang regelen, 

adres geheim houden

En vrijstellingen leerplicht geven

 

Mensenrechten college vind dat we gediscrimineerd worden. 

 

Maar alle mensen die al werken aan deze situatie werken niet alleen aan advies, ze werken inclusief aan allerlei onderzoeken en rechtszaken naar al deze personen.

De echte experts staan versteld hoe de politie, veilig thuis, raad van kinderbescherming, gemeenten en scholen zo fout samenwerken en juist mishandelingen in de hand werken, en bij hen, juist alleen bij hen.

 

Er is dus reden om alle dossiers op te eisen via deze instanties en een groot schalig onderzoek te starten

naar de schuld van kindermishandeling die veel al in scholen, via veilig thuis met valse meldingen, via fouten bij de raad en mishandeling van de raad, door valse meldingen en valse gegevens te gebruiken, en verder uit te buiten, en met zeer slechte zorg, en via politie die afschuift en mededader is, door af te schuiven naar veilig thuis, en de gemeenten die ook verder uitbuiten met de jeugdwet.

 

Het is een plicht alle ambtenaren die fouten maken aan te geven. Men is verplicht via ambtenarenwet.

Ook verplicht slachtoffers te helpen, ook extra met uitbuiting.

Er is plicht leerplicht breder te nemen, en zelfs een andere wet te maken wegens dat deze in strijd is met arbowet(wetenschap moet leiden in al het werk, ook scholing, en daar is bewezen thuisschool beter, ook bewezen betere resultaten via thuisschool en zelfstudie, dan via schoolgebouwen etc) en kinderrechten (ouders moeten zelf onderwijs invullen, staat mag niet inmengen, verder niemand mag inmengen etc. ).

 

Deze instanties keken naar “kinder mishandeling” via valse meldingen, en niet naar wat er echt speelt, en al helemaal niet naar de verplichte vernieuwing.

Ze blijken zeer niet functioneel, zelf mishandelend, en zeer fout.

 

Uitbuiting wordt de nieuwe trend voor onderzoeken,

wegens dat jongeren heel erg uitgebuit blijken. En men heeft dus verplichting daar extra te helpen tegen uitbuiting.

Dit huidige systeem politie, veilig thuis, raad van kinderbescherming en gemeenten werkt niet. En is dus gevaarlijk in deze situaties.

Zij buiten ons ook alleen maar verder uit, en doen niets aan de gevraagde zaken die zij verplicht zijn uit te voeren.

 

Alles eindigt in klachten en rechtszaken, waar zij vanuit zichzelf moesten helpen, en elkaar moesten aangeven bij fouten. En dat is wettelijke verplichting. Dus er had niets fout hoeven gaan. Wat aantoont dat de corruptie al langer speelt. Zelfs rijksrecherche doet zijn plicht niet naar ambtsfraude, en kan beter anders ingedeeld.

 

En dan de verplichting bij uitbuiting te moeten helpen.

Een geheim adres geheim te moeten houden. Verplichting gegevens volgens AVG. Verplichting ons de schade te vergoeden.

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.