Digitalisering maakt alles meetbaar en voorspelbaar

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 08 July 16:11

     Tegenwoordig is alles online, zó alles, dat het lijkt alsof online alles is. Een leven zonder smartphone, e-mail of internet, het valt haast niet meer voor te stellen. De mens lijkt gedigitaliseerd want reizen met de OV-chipkaart zorgt ervoor dat we geen treinkaartje of busticket meer nodig hebben. We hebben de krant gedigitaliseerd in onze smartphone en we kopen heel veel via internet, waardoor winkels aan de lopende band tot sluiting overgaan. Het digitale is het vanzelfsprekende geworden, een technologie waar we méér mee doen dan alleen maar gebruiken, want het beheerst ons hele leven. De literatuur blijkt daar ook een graantje van mee te pikken, want die kan ons laten zien wat er gebeurt met de mens die technologisch leeft en volledig opgaat in de sfeer van het digitale.

     Digitalisering betekent dat alles meetbaar en voorspelbaar wordt want alles wordt omgezet in digitale data. Dat betekend dat je niet meer over straat kan zonder door een opsporingscamera gefilmd te worden, dat via de OV-chipkaart altijd te achterhalen is waar je bent geweest, je mobiele telefoon weet waar je was en de bank weet waar je pint. Alles wat jij zoekt, bekijkt, opslaat, ja, je innerlijke welstand wordt omgezet in cijferreeksen.

     Gelukkig is mijn persoonlijk oordeel of zienswijze meer dan dat. Van mij mag alles zichtbaar zijn, mag de hoeveelheid of omvang vastgesteld worden, mag alles in data vertaald worden want het kan nooit samenvallen met de zaken die er bij mij echt toe doen. Er zijn mensen die denken dat je niet meer op een andere manier kan praten en nadenken over wat belangrijk is en wie je bent. Ze willen oog houden voor het niet-meetbare, voor wat niet rechtlijnig in te passen valt. Ik denk dat wanneer ik een rechtschapen leven leidt en daar tevens een voorbeeld in ben, alles zichtbaar mag zijn.

      In een van onze Schrifturen staat dat ik van Jezus kan leren door naar Hem te luisteren, door te wandelen in de zachtmoedigheid van zijn Geest, want dan zal ik vrede hebben in Hem. (Zie L&V 19:23.) Ik weet dat die Leraar die "van God", kwam (zie Johannes 3:2) meer dan slechts een leraar was. Hij die mij heeft geleerd om God, de Vader van mijn geest, met geheel mijn hart, ziel, kracht, en verstand lief te hebben, is mijn Meester leraar en het voorbeeld van het volmaakte leven. Als ik namelijk op zijn zachtmoedige uitnodiging "Leer van Mij" inga dan heb ik deel aan zijn goddelijke macht.

     Leren en luisteren zijn nodig om Jezus Christus werkelijk te volgen. Maar dat is nog niet alles. We moeten ook handelen, in overeenstemming met wat we in de kerk leren en horen. Het is altijd de juiste tijd om in zijn wegen te wandelen. Het is nooit te laat. Vrede is niet te vinden in rijkdom, macht, of aanzien. Het is niet te vinden in het najagen van plezier, vermaak of ontspanning, is niet vast te leggen in de huidige beelden, die alleen maar commercieel zijn. Al die zaken, zelfs in grote hoeveelheden, leiden niet tot blijvende vreugde of vrede. Het is de Heiland die de bron en oorzaak van vrede is. Hij is de "Vredevorst". (Jesaja 9:5.) 

     Zachtmoedigheid omvat onder meer 'geduldig zijn onder al het lijden'. (Zie de gids bij de Schriften.) Als we onze beproevingen moedig doorstaan, zonder God iets kwalijk te nemen, kunnen we niet alleen meer tot Hem komen, maar zal Hij ons bovendien genezen. (Zie L&V 112:13.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.