Gedragswetenschap

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 27 May 16:31

     Gedragswetenschap is een verzamelnaam voor wetenschappelijke richtingen die het gedrag van de mens onderzoeken. De term 'gedragswetenschappen' wordt in beperktere zin gebruikt als deel van de sociale wetenschappen en rekent men doorgaans tot de gedrag's en communicatiewetenschap, psychologie, pedagogiek en criminologie, die allen op filosofie zijn gebaseerd.

     In al mijn columns ben ik geestelijk gezien erg aan het uitpluizen. Ik denk dat zonder dát mijn columns niet kunnen ontstaan, dat hoort er nu eenmaal bij. Het is een bezigheid dat vrijwel over alles gaat. Dat lijkt mij niet zo vreemd wanneer ik bedenk dat ik mijn columns maak om mezelf te begrijpen als mens met een eeuwige bestemming, als een wezen, die woorden gebruikt om over goddelijke koninkrijken te kunnen spreken.    

     In de tijd waarin wij thans leven, waarin we met z'n allen een kenniseconomie vormen is een Goddelijke gedragswetenschap onontbeerlijk. Deze tijd vraagt om het eeuwenoude idee van 'wat Goddelijke filosofie is', van wat mensen in de eeuwigheid met zichzelf kunnen bereiken en van wat ze op onze wereld ermee kunnen.

     Wat ik dus in mijn columns gebruik is geen nieuwe idee maar een verloren gegaan idee. Dat idee is in werkelijkheid nog spannender dan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, de toekomst van de Europese Unie, het wereldkampioenschap voetbal en het Eurovisie Songfestival. Dat idee is zo spannend, omdat de traditionele plaats van filosofie in de samenleving onder druk staat. De academische filosofie wankelt op haar grondvesten. De vraag is: Is de universiteit nog wel de juiste plaats voor de filosofie? Of moet zij als publieksfilosofie een plaats zien te vinden in de massamedia, of op festivals en/of in cafés?

     Ik voel in heel mijn wezen en zijn dat de Vader van mijn geest mij lief heeft en het beste met mij voor heeft. Het is duidelijk dat Hij Zich om mij bekommert, hoewel velen de alom beschikbare bewijzen van zijn liefde en bezorgdheid niet herkennen, misschien omdat ze onder de problemen en moeilijkheden van het leven gebukt gaan of misschien voor de wereldse gedragswetenschap meer interesse hebben. Toch hoef ik hier maar kort over na te denken en even om mij heen te kijken, om te beseffen hoeveel God om zijn geestkinderen geeft en welke gedragswetenschap hieraan ten grondslag ligt.

     Wat geeft het mij een geweldig veilig en rustgevend gevoel te weten dat God zijn wil in deze tijd nog steeds aan zijn knechten, de profeten, openbaart. Dat is een van de grootste zegeningen die God mij geeft, namelijk te weten wat zijn wil is! De herstelling van het evangelie van Jezus Christus en van zijn kerk in deze bedeling door de profeet Joseph Smith maakt het voor iedereen die dat wil, mogelijk om verordeningen te verrichten en verbonden te sluiten die ons terug zullen brengen bij onze hemelse Vader.

     Doordat ik de woorden van de profeten in de heilige Schriften en van de hedendaagse profeten door studie en geloof als schatten verzamel, zal ik beloond worden met het verlangen om de geboden te onderhouden en na te leven. En zo krijg ik rust en kalmte in mijn hart. Omdat ik weet dat ik op het juiste spoor zit, dat ik samen met mijn vrouw eeuwig kan zijn, krijg ik ook meer kracht om de moeilijkheden van het leven te overwinnen. Dat zijn voor mij zegeningen van onschatbare waarde die de menselijke gedragswetenschap nutteloos maken. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.