De god van deze wereld

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 12 November 18:37

     Toen Elohim Adam en Eva schiep stelde Hij hen tot hoofd van de schepping: "Hij zegende hen en zei tegen hen: 'Wees vruchtbaar en wordt talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen."' (Zie Genesis 1:28.)

     Toen Adam door Eva via Satan in de hof van Eden verleid werd om van de verboden vrucht te eten, betekende dit meer dan alleen zijn val want ook deze aarde viel, waarbij de heerschappij van deze aarde over ging in andere handen. Satan werd toen de god van deze wereld. (Zie 2 Korintiërs 4:4.) "Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug." (Zie Genesis 3:19.)

    Er zijn uitdrukkingen in de Bijbel die laten zien dat de regering van Lucifer een georganiseerde regering onder zijn onderdanen was, Hij wordt in de Bijbel "Beëlzebub, de aanvoerder van alle duivelen" (zie Matteüs 12:24) genoemd. "Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, ja, tegen de kwade geesten in de hemelsferen." (Zie Efeziërs 6:12.)

     Dat er een onheilige eenheid van werk en doel in het koninkrijk van de duisternis bestaat zeggen deze woorden van de Heiland: "Wanneer een ​onreine geest​ iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij: "Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb." En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het leegstaat, schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, die slechter zijn dan hijzelf, en zij allen nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de ​demon​ intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen. Zo zal het ook gaan met deze verdorven generatie." (Zie Matteüs 12:43-45.)

     De term "De god van deze wereld" geeft in mijn overpeinzingen aan, dat Satan hier op aarde de belangrijkste invloed vormt op de idealen, meningen, doelen, hoop en zienswijzen van de meeste mensen. Zijn invloedssfeer omvat ook de wereldfilosofieën, onderwijs en handel. De gedachten, ideeën, veronderstellingen en valse religies van deze wereld staan onder zijn heerschappij en zijn ontstaan uit zijn leugens en bedrog.
     Satan is de "heerser van deze wereld". (Zie Johannes 12:31.) Deze verzen benadrukken wat Satan kan. Wanneer bijvoorbeeld gezegd wordt dat Satan de "heerser over de machten in de lucht" is, wordt daarmee aangegeven dat Satan in een bepaalde mate heerst over de wereld en de mensen op aarde.
     Dat betekent niet dat hij de baas is over de wereld. God blijft soeverein. Maar het betekent wel, dat God, in Zijn oneindige wijsheid, hem heeft toegestaan om in deze wereld actief te zijn binnen de grenzen die God aan hem gesteld heeft. Dat hij macht heeft over de wereld, wil alleen zeggen dat God hem alleen heerschappij heeft gegeven over de goddelozen en om het verschil te maken tussen goed en kwaad zodat we kunnen leren het goede te kiezen. Gelovigen staan niet meer onder de dwang van Satan. (Zie Kolossenzen 1:13.) Ongelovigen zitten gevangen in "de valstrik van de duivel", (zie 2 Timoteüs 2:26) en zijn "in de macht van hem die het kwaad zelf is." (Zie Johannes 5:19.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
De schepping.

Wat een toestand moet het geweest zijn.
De architect hem zelf doet alles effe zelf.
Referenties waren niet nodig want wie kon er om vragen hé ?
Er was immers niemand, of... toch wel.?

God ..of welke naam je hem ook zou geven, toen was de naam niet van belang, want er was niemand, alles moest er nog komen door de geleerde hoogheid.
Hoogheid..?
Geleerd ?
Van wie precies had en heeft ie geleerd, van zijn papa en mama ?
Of is ie naar een hoogheid school gegaan, en één van de vakken was , wereldje bouwen en de andere vakken ; mensen maken, en dieren ..en hoe maak je vissen met niks ?!
Dus een soort tover school.
En wie zaten dan bij hem in de klas?
Houden ze nog wel eens een soort school reünie ?
Dus er waren dan vele die er al waren, met ook hun pappa's en mamma's en broers en zusjes.. Goh ..ik raak de weg kwijt.

O misschien zat de hoge heer/ dame altijd helemaal alleen in de idioot grote lege ruimte ? En kreeg ie TOEN een ingeving .. want alleen is ook maar alleen.?

https://youtu.be/fpHpTkvYzx4

De uitverkorenen , de mens ?
Of liever de beesten ?

Mensen zijn vaak erger dan beesten, maar die vergelijking is krom.
De almachtige heeft ons behept met geweld, en was er zelf ook niet vies van. Vele zijn er verzopen bij de zondvloed.. onschuldige kindertjes bv.! En de bijbel staat er vol van, het is een boek met vele doden , het is een in bloed gedrenkt boek. Ja , er komt ook liefde in voor. maar ook véél geweld. ... bv. dood je zoon op die berg.. om je toewijding aan mij te laten zien, weet je als er iemand mij zo iets zou vragen, dan is het een gek in mijn ogen. Liefde tonen door je zoon te doden ? Waar hebben ze die losgelaten ?
Maar goed... mensen hebben dit boek geschreven.
En gedrukt en verspreid en de moslims ook en al die geloven zeggen het ware te zijn.. het ware geloof... hmm als je gelooft maakt het niet uit bij welke club je zit, als je maar de ware liefde uit draagt.
EN wat is het ware ?
Gohhhhhhhhhhh
Van dat ware zijn er vele verhalen.
En ''helaas'' ..ik geloof niet daar in.
ER kan maar één waarheid zijn.......... toch ?
Tja, zolang de enige echte waarachtige niet langs komt , zolang vertrouw ik zijn grondpersoneel niet.
Al de geloven op deze bol zijn schijnvertoningen.

DUS ik heb tijd genoeg.
En als er niks gebeurd hier in het heden, dan maar hier na.
Ik zie wel.
En zie ik niks meer , tja dan heb ik geleefd ..in het hier en nu , met goeie bedoelingen.
EN dan zij het zo.

(Tja..ik heb verschillende ''kerken'' geproefd en er voldoet géén één aan de hoge norm die ik stel.! Ook uw kerk ken ik ..2 broers waren lid van die kerk, en nee,...maar uw koor is wonder mooi in Utah.)

Mag ik u een fijne dag wensen.?
Bij deze.
Het is goed dat u geduld oefent want in de eeuwigheid wordt alles bekend. Ook u wens ik een vrije dag.