Totdat zij zelf goden worden

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 17 September 18:51

     Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. ( 1 Johannes 2:1-3.)

     In 1 Johannes 2:1 heeft Johannes het over; dat wij een voorspraak bij de Vader hebben. Een "voorspraak" is iemand die pleit ten behoeve van iemand anders. Jezus Christus is onze voorspraak bij de Vader. God is een 'God van rechtvaardigheid' en zijn wet vereist dat er voor elke zonde geboet wordt. Als de verzoening er niet was geweest, zouden alle mensen door deze wet veroordeeld zijn want alle mensen zondigen. Maar Jezus Christus onderging de straf en betaalde daardoor de prijs voor de zonden van heel het mensdom. Daarom kan Hij voor ons bij de Vader pleiten. (Zie L&V 45:3-5.)

     In 1 Johannes 2:2 heeft Johannes het over het feit dat Jezus niet alleen voor onze zonden een verzoening is, maar ook voor die der gehele wereld. God kan onze zonden niet simpelweg met één handgebaar van zijn gerechtigheid ongedaan maken. Er moet voor geboet worden. Dat is nu precies wat het woord verzoening betekent. Omdat Jezus volkomen rechtvaardig was en geen zonden had, waarvoor Hij persoonlijk verantwoording af moest leggen, kon Hij verzoening doen, of anders gezegd; betalen voor onze zonden door het zoenoffer dat Hij bracht. Deze rechtvaardige handeling komt tegemoet aan de eisen van de gerechtigheid en maakt de genade, of vergeving mogelijk. (Alma 42:12-25.)

     Maar het zoenoffer van Christus is er voor de gehele wereld. Het wordt iedereen toegereikt die het, door geloof in Christus en bekering van zonden, aanvaarden. De Heiland leed de "pijnen van alle mensen", een lijden dat zijn oorsprong vond in de gezamenlijke zondenschuld van "alle mensen". Alleen zij die zich waarlijk willen bekeren worden er echter door begunstigd. (Zie L&V 18:10-12.) De rest moet leven zonder de volle weldaden van de verzoening. (Zie Alma 11:40, 41.)

     In 1 Johannes 2:3 onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. Het is de zelfde Johannes die onze Heiland als volgt citeert: "Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt." (Johannes 17:3.) Hier verteld hij ons hoe het mogelijk is God te kennen, namelijk, door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het herstelde evangelie! En op geen enkele andere manier! Aangezien het kennen van God in de eigenlijke en volledige betekenis van het woord neerkomt op denken wat Hij denkt, zeggen wat Hij zegt, doen wat Hij doet en gelijk zijn aan Hem om daardoor de verhoging of het godschap te ontvangen - is het logisch dat de zielen die verlost zijn vooruitgang moeten maken totdat zij zijn karakter, volmaaktheid en eigenschappen bezitten, totdat zij zijn eeuwige macht verwerven, totdat zij zelf goden worden. (McConkie, DNTC, deel 3, blz. 377.) Laten wij proberen trouw te zijn aan de eeuwigdurende verbonden die wij hebben gesloten en trouw zijn aan God en aan Jezus Christus, en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.