Hierarchie

Door Willemtk gepubliceerd op Tuesday 12 September 08:32

Het geloof in superioriteit en waarom we onszelf daardoor slaaf maken

Het begin van het mensDOM en hiërarchie

Er was eens een groep dieren dat intelligenter werd dan de rest. Binnen die groep waren super intelligente dieren en minder intelligente dieren. Ze noemden hun soort mensen. De super intelligente mensen gingen de anderen domineren. Ze maakten de minder intelligente wijs dat de ene soort dier/mens meer waard was dan de andere soort. Dat noemden ze hiërarchie. Om dat in stand te houden verboden ze het om andere mensen van dezelfde groep te doden, maar dieren mochten ze mee doen wat ze zelf wilden. En natuurlijk waren die intelligentere mensen meer waard en mochten die heersen. Die noemden zich dan elite. En dieren /waren lager zodat de minder begaafden ook over iets konden heersen. Alles om het idee van hiërarchie in stand te houden. Als je het idee accepteert dat er iets onder je is, accepteer je ook iets boven je. Kunstmatige hiërarchie geboren.

De menselijke vorm

De menselijke vorm maakten tot de belangrijkste vorm van allemaal. Ze creëerden een god. Iedereen weet wel dat er ergens iets is maar niet juist wat. Dus noemden ze dat maar god. De elite koos mensen die priester werden en die wist alles van god en dus moest je naar de priester om met dezelfde vorm waar je nu was te blijven voort bestaan in een iets dat ze hemel noemden. lichamelijk blijven voortbestaan na de dood omdat je belangrijk was. Dieren gingen daar niet naartoe. Die waren niet belangrijk. Lager in de hiërarchie. Hiërarchie bestendigd.

Belang van mensen en oorlog

Jij was ook belangrijker dan andere levensvormen en andere mensgroepen. Andere groepen mensen mocht je dan ook doden maar alleen op bevel. Anders werd een zooitje. Maar andere mensen waren in ieder geval ook minder waard dan je eigen groep. Je mocht ze immers doden als er een belangrijke reden voor was. Die zou de elite je wel vertellen. Net zoals dieren. Die mocht je ook doden uit cultuur of voor overleven. Dus waren ze minder waard. En ook god was het daar mee eens. Dat zeiden de priesters toch.

Jezus gebruikt om mensen te overheersen

Er was een wijsgeer, Jezus genaamd, die de mensen erop wees dat je die stomme elite en priester helemaal niet nodig had om bij god te komen maar dat god in je was. Eigenlijk het leven zelf. Je hoefde echt geen oorlog te gaan voeren. Iedereen was gelijk volgens die wijsgeer. En dus hoefde je helemaal niet naar iemand te luisteren of te gehoorzamen maar alleen naar de stem van je geweten en dan zou je vanzelf datgene doen wat nodig was om iedereen verder te helpen. Noemde hij bewustzijn en liefde. Die hebben ze aan het kruis genageld want hij was een gevaar voor de hiërarchie. . Maar aangezien zijn idee bleef voortduren hebben ze het verhaal van zijn bestaan gemanipuleerd en hebben ze er de zoon van god van gemaakt en je had zijn bemiddeling nodig om bij god te komen. En de priester was de enige die goed wist hoe je bij Jezus en dus bij god moest komen. Hiërarchie gered

Slavernij

Dan had je ook nog zwarte mensen. Dat waren dieren en dus niemand. Dus dat werden slaven en mensen die weer iets uitgestegen waren boven de anderen mochten die in eigendom hebben. Ook al iets om de hiërarchie te bestendigen,eigendom.

Eigendom maakt belangrijk

Als je meer eigendom hebt ben je belangrijker dan de rest. Om eigendom te kunnen vergaren hadden ze iets uitgevonden dat geld heet. Geld en god en goed en slecht waren belangrijk. Nou ja en kut ook want de man kon dan de vrouw overheersen en zodoende ook de hiërarchie in stand houden. En de man valt eenmaal voor kut. Instinct. De 3 ka's. Kut, kerk en kapitaal. Hiërarchie gered.

Arbeiders werkvee

Arbeiders waren ook maar werkvee, Uiteindelijk protesteerden er in de groep van de wat intelligentere mensen enkele mensen tegen het klein houden van de arbeider. Stel elite jongeren die niks beters te doen hadden en in opstand kwamen tegen hun dominante vaders en dus gingen ze de arbeider wijzer maken dan ze waren. Mijn vader is niks zonder jou joh, Als jij niet werkt heeft ie geen geld. Dus je bent van belang. En dus werden er werkonderbrekingen gehouden wat ze staken noemden. De elite gaf wat toe. De arbeider werd meer geschoold, en beter gehuisvest, maar op een subtielere manier werd nog steeds ingewerkt op het hiërarchie gevoel. Scholing is belangrijk want dan kun je belangrijk werk doen. ben je meer dan de rest. Hiërarchie.

Vrouwenrechten

De vrouwen werden ook al lastig en wilden ook minder hiërarchie. Nou ja, de man gaf dan maar wat toe. Gesodemieter met die vrouwen. Ondermijnen het gezag. Van de man. Eigenlijk was de man nooit echt de baas. De vrouw liet hem alleen in die waan. Misleide sukkels die mannen.

Nieuwe oplossing voor religie, dokters en farmaceutische industrie

In god geloofde geen hond meer, en dus werd een nieuwe oplossing gezocht. Ze hadden nog wat intelligente mensen over die ze dokters noemden. Ook een soort priesters zonder wie je niet overleeft. Witte jas en zo. Zitten een beetje belangrijk te wezen in hun kabinet. Hiërarchie. En die zeiden dat je dieren moest eten en dat nodig had om te overleven. Anders bleef je niet gezond. Jij bent belangrijker dan dat andere dier.

Als je geen vlees eet ga je dood zeiden de dokters. Dat als je het wel eet ook dood ging, daar ging iedereen aan voorbij. Dood ga je hoe dan ook. “Ja maar, we willen zolang mogelijk leven. “ Voor wat? Als er iets is ga je toch verder en maakt die extra 50 jaar niet uit in het kader van de eeuwigheid en vergeet je ze na verloop van tijd wegens geen belang. En als er niets is, vergeet je ze ook.

Identiteit

Je identiteit hing vast aan je lichaam en je lichaam raakte je kwijt als je geen dieren doodt. Dus je moest ze wel doden. En soms moest je andere mensen doden. In een andere groep. Die waren slecht want ze wilde alles wat belangrijk was stelen. Onze vrijheid en zo. Vrijheid van slaaf zijn van je eigen elite in plaats van die van de andere groep. En zo bleef men in de hiërarchie geloven en dus dat de elite het recht had om te heersen over de arbeider. Hiërarchie gered.

Arbeiders en instincten

De arbeiders zagen het probleem gelukkig niet. Ze leden zelf en veroorzaakten lijden aan dieren omdat er de elite is, die inwerkt op de instincten van lichaamsbehoud en angst. En zorgen dat mensen blind zijn voor het feit dat ze instincten hebben. Als mensen zich namelijk van hun instincten bewust zijn, weten ze dat ze niet boven de dieren staan, en stort heel het kaartenhuis van kunnen manipuleren in. Weg met de hiërarchie zeggen ze dan. Gelukkig voelt een mens zich ver boven de dieren verheven door ze te eten en daarin aangemoedigd te worden. Hiërarchie gered.

Dieren en hiërarchie

Dieren spelen een grote rol in het in stand houden van de hiërarchie. We houden het idee in stand dat je dier nodig hebt en moet doden. Als het niet is voor je gezondheid, dan wel voor je geluk door het verwennen van je smaakpapillen. En dat is belangrijk. Je bent belangrijker dan het dier. En dat zal het dier geweten hebben.

Anarchisten

En nu zijn er een stelletje mensen die de hiërarchie in vraag gaan stellen. Die noemen anarchisten. En die praten daar over met andere mensen. Ze vertellen dat er een probleem gecreëerd is met al dat hiërarchie denken. Leed van dieren en vernietiging van de natuur en oorlog. En dat er geen hiërarchie is. Dat de andere dieren en mensen van een andere groep juist dezelfde gevoelens hebben als jij en ik. Maarten Luther King en Gandhi en Jezus om maar een paar bekende anarchisten te noemen werden om die reden dood geschoten of dood gemarteld. Iedereen gelijk bang om zijn mond open te doen. Hiërarchie gered.

Sommige van die bijdehante anarchisten stopten met vlees eten en werden ziek. En dat kwam goed uit. Zie je nu wel, je moet wel dieren doden anders word je ziek. Hiërarchie gered.

Helaas voor de elite werden ook die anarchisten wijzer en leerden ze hoe ze zich op een goede manier zonder dieren te doden in leven moesten houden. Ze bleven hardnekkig in leven. De rotzakken. Waren meestal zelfs gezonder dan de gemiddelde vlees eter. Ergerlijk hoe gezond ze bleven.. Dan verklaren we ze maar voor gek. Als je gek bent, ben je niet meer belangrijk. En onbelangrijke mensen word niet naar geluisterd. Hiërarchie gered.

Het zogenaamde belang van mensen

Maar inmiddels hebben de mensen zo het vaste idee gekregen dat ze belangrijker zijn dan de andere dieren, instinctmatig en aangepraat, dat het moeilijk is uit dat keurslijf te komen. De elite heeft het ook met allerlei middelen allemaal versterkt. Door aanmoediging van vlees eten en grote auto's voor wie hard werkt als slaaf en dus belangrijk is. Op tv films uitzendingen van de goeie mens die beter is als die andere en die daarom die slechte mindere mensen overhoop knalt met een geweer en mitrailleur , en altijd wint. Of bommen gooit op burgers voor dat zwart goedje dat je in de auto moet gooien omdat die anders niet rijdt en je niet belangrijk kunt zijn. Hiërarchie gered.

Snoep en hiërarchie

Inmiddels Heeft de elite allerlei dierlijke dingen in het eten gedaan en snoepgoed waar dierlijke dingen in zitten. Allerlei dingen waar mensen aan verslaafd zijn. Men laat ons denken dat je niet gelukkig kunt zijn zonder die dingen. En dus willen niet stoppen met het idee; dieren zijn lager. Als dieren niet meer lager zijn kan je niet meer snoepen met al die gelatine en zo in snoep. . Dus zeggen we gewoon dat de anarchisten gek zijn. Of dat ze oogkleppen op hebben. Dat er geen probleem is maar dat ze zelf het probleem zijn. Kunnen we blijven snoepen en belangrijk zijn. Hoeven we niet van dat voetstuk af te stappen. Hiërarchie gered.

Het heden

En dat is de stand van zaken nu. Gelukkig beginnen mensen er zich meer van bewust te worden dat we helemaal niet zo belangrijk zijn. Dat het ook niet nodig is om boven de dieren te staan om langer in leven te blijven. Dat je zonder dieren eten ook best gelukkig kan zijn. Kunt genieten van het leven. Het probleem is op dit moment de weerstand waardoor de twijfelaars toch blijven hangen. Want de weerstand is niet leuk en het leven moet leuk blijven. Ze vergeten dat als we met meer zijn ze ons wel met rust gaan laten.

Uitverkorenen

En er hoeven ook maar een paar woordvoerders te zijn die alles opvangen. Uitverkorenen zou de Bijbel zeggen. Je bent alleen niet gezegend als je uitverkoren. Iedereen wil uitverkoren zijn totdat hij het is. Uitverkoren is een leuk woord voor pispaal spelen. Helaas Jehova getuigen. Jullie hebben het verkeerd begrepen. Bij die rol hoort verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid betekent veel tegenwind. Van degenen die alleen maar belangrijk willen zijn maar dat alleen maar willen gebruiken om te kunnen overheersen. En niet om aan een beter leven voor iedereen te werken.

Angst onnodig

En van de angstige mensen die bang zijn dat ze nu van geen belang meer zijn. Ze hoeven niet bang te zijn. In principe waren ze nooit van enig belang. Dat is een fabel om ons gevangen te houden in deze hel. Van geen belang zijn betekent ook minder problemen hebben. Maar dat zal ik wel mis hebben. Want de overheid (zo noemt de elite zich) zegt immers dat als je werkt aan belangrijkheid dat je dan boven de problemen uit stijgt. Ja, omdat je dan slaven onder je hebt die het werk blijven uitvoeren. Alleen niemand gaat voor je kakken en uiteindelijk gaat er ook niemand in jouw plaats dood. En er blijft altijd toch nog iemand boven je. Dus welk belang heeft het? Stop met denken dat je belangrijk bent. Je reduceert er een heleboel problemen mee. Arrogantie is de basis voor oorlog. En als je denkt dat er hiërarchie is blijf je slaaf van het systeem.

Anarchisten zijn gek

Maar alle anarchisten zijn gek. Luister daar vooral niet naar. En blijf vooral vlees eten. Want dat heb je nodig om te bewijzen dat je meer en dus belangrijker bent dan de ander die maar een dier is of maar een ander volk. Dieren of andere volkeren kennen onze taal niet en dus zijn ze dom. En als die niet geloven dat wij meer waard zijn, dan vechten we er gewoon om..... Geen probleem. Ieder die het niet gelooft knallen we  af. We vechten ons ook dood voor de vrijheid. Inderdaad, als je dood bent, ben je vrij. Dat denken we toch. Zeker weten doen we het ook niet.

En die anarchisten maken daar een probleem van. Een waar er geen is. Maar die zijn gek. Hiërarchie gered.

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.