Aan God gelijk worden

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 03 September 21:19

     Van de leden van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' wordt verwacht dat zij, in de toekomst net zoals de Heer Jezus Christus zullen worden. Van hen wordt verwacht dat zij de goddelijke natuur verwerven die de Vader en de Zoon bezitten. Ze worden natuurlijk alleen maar in hun roeping geroepen om te leren hoe zij die geweldige bestemming kunnen bereiken. De roeping, de verkiezing, de belofte, de kans, dat alles is hen door God hiervoor gegeven. Niemand verplicht het hun om aan hun roeping gestalte te geven. Het is meer een zaak van de vrije wil van de mens. Ze hebben namelijk al iets gedaan om te laten blijken dat het hun ernst is om de roeping en verkiezing te aanvaarden die hen zijn geboden.

     Hij of zij heeft bijvoorbeeld de keuze gedaan zich bij de 'heiligen der laatste dagen' aan te sluiten en met hen te vergaderen, te bidden, de Schriften te lezen en de lessen te bestuderen. Hun roeping om deel te hebben aan de goddelijke natuur, om aan God gelijk te worden, is niet in het luchtledige tot stand gekomen want die verkiezing is niet alleen die van God maar is ook hun eigen vrije keuze. Er is in mijn voorgaande zilla's regelmatig op gewezen dat ze deze kans al in het voorbestaan hebben nagestreefd. (Zie 2 Petrus 1:3; 2 Tessalonicenzen 2:13-14; 3 Nephi 27:27.)

     Petrus noemt het geloof, de deugd, de kennis, gematigdheid, zelfbeheersing, het geduld, de godsvrucht, de broeder(zuster)liefde en de naastenliefde. (2 Petrus 1:5-7.) Deze worden zijn door het gevallen mensdom hier op aarde, niet in een volmaakte vorm aan de dag gelegd maar door de Vader en de Zoon in de hemel. Toch moeten zij deze hoedanigheden eveneens op de een of andere manier zien te verkrijgen en daarin volmaakt zien te worden. (Matteüs 5:48.)

     Petrus zegt dat zij, indien ze bereid zijn om aan die taak "alle ijver" te geven, (2 Petrus 1:5) om deze eigenschappen te verkrijgen of te ontplooien, namelijk zaken die hen in verband brengen met leven in godsvrucht, door Goddelijke kracht zullen ontvangen. (2 Petrus1:3.) Als er van hen verwacht werd dat zij de goddelijke natuur moesten zien te verkrijgen zonder voeding en kracht vanuit de goddelijke Bron, zou Petrus hen niet gevraagd hebben "deel te hebben". (2 Petrus 1:4.) Het is namelijk volkomen logisch dat iedereen deel moet hebben aan de kracht van God om goddelijke hoogten te kunnen bereiken.

     Ook voor u ligt er een roeping voor u om de specifieke eigenschappen van de goddelijke natuur u eigen te maken. Het is een kwestie van geloof en ijver in heel uw verdere leven, maar het is ook een kwestie van hulp van God, waarvan de persoonlijke geestelijke relatie met Jezus Christus.

     Ik hoop dat u, met het lezen van deze zilla, gaat begrijpen dat u, wanneer u God leert kennen en er naar streeft aan Hem gelijk te worden, u in feite de machten van de hemel naar beneden kunt halen zodat u hier op aarde meer gelijkend op Jezus kunt gaan handelen. "Wanneer door het herstelde evangelie 'de Geest van God in de mens' het vlees zo onderworpen heeft dat hij zonder opzettelijke overtredingen leven kan dan verenigt de Geest van God zich met zijn geest en worden zij gelijkwaardige metgezellen zodat de Geest van de Schepper op het schepsel kan worden overgebracht. (JD, deel 9, blz. 288; “Gij zult mijn getuigen zijn” blz. 273-274.) En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.