Filosofieën van valse leringen

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 20 August 17:28

     Klaarblijkelijk waren er in de vroege kerk tijdens de bedieningen van Petrus mensen die de drogredeneringen van de wereld als leerstelling verkondigden. Ook vandaag de dag zijn er mensen die vol trots ingaan tegen de rechtzinnige leringen van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen' en hun eigen mening kenbaar maken, die lijnrecht ingaat tegen de geopenbaarde waarheid. Sommigen doen het deels uit onwetendheid; anderen om hun eigen waan ermee te strelen en weer anderen lijken het met opzet te doen.

     De mensen mogen denken wat ze willen, maar ze hebben niet het recht anderen hun niet-leerstellige ideeën op te leggen. Dergelijke mensen dienen te beseffen dat hun eigen ziel in gevaar is. Beproevingen waaraan wij tegenwoordig worden onderworpen zijn de filosofieën van de wereld contra de levende profeten.

     In de eerste dagen van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' maakte de kerk een periode van laster en een verkeerde voorstelling van zaken door maar de kerk heeft het doorstaan. De leden van de kerk werden door de vijanden van buitenaf naar elkaar toegedreven en ze overleefde het. Ze maakte een periode van geweld en armoede door, ze werden opgejaagd, mensen werden van hun leven beroofd en er werd veel bloed vergoten en ergens gaf het martelaarschap en beproeving hun kracht.

     Daarna maakten ze, door verraad van binnenuit,  een periode van, wat we "afval" zouden kunnen noemen, door, wat een van de moeilijkste beproevingen is geweest die ze hebben doorstaan. Nu bevindt de kerk zich in weer een andere beproeving namelijk een periode van wat wij 'drogredenen' zouden kunnen noemen. Dit is een tijd waarin er veel intelligente mensen zijn die niet willen luisteren naar de nederige profeten van de Heer.

     'Heiligen der laatste dagen' behoren zo te leven dat ze in alle omstandigheden weten wat de wil van hun hemelse Vader is. Het punt wat ik de ‘heiligen der laatste dagen' bijzonder op het hart wil drukken is, dat zij zo dicht bij de Heer moeten leven, zo nederig van geest moeten zijn en zo volgzaam en meegaand onder de invloed van de heilige Geest, dat het hun onder alle omstandigheden mogelijk zal zijn de geest en wil van hun hemelse Vader te kennen zowel persoonlijk als in hun roepingen.

     Indien u rechtvaardig wil zijn gelijk uw hemelse Vader rechtvaardig is, denk er dan altijd aan dat zijn rechtvaardigheid 'door uw geloof in zijn openbaring' in de wereld komt. Wees tevreden met niets minder dan de geopenbaarde wil van uw hemelse Vader; want wanneer u deze basis hebt, zullen de stormvloeden van dwaling en verleiding, die onherroepelijk over allen die op de aarde wonen zullen komen, u niet kunnen vellen. De 'heiligen der laatste dagen' moeten zo leven, dat zij de stem van de Goede Herder zullen kennen en niet zullen worden misleid door huichelaars. De 'heilige der laatste dagen' die niet zo leeft dat hij de openbaringen van Jezus voortdurend met zich draagt, loopt groot gevaar misleid te worden en een afvallige te worden.

     Deel hebben aan de Goddelijke natuur van God wil zeggen; door de heilige Geest deel hebben aan de macht van God. Het is de aard, volmaaktheid, persoonlijkheid, heerlijkheid, macht en heiligheid, niet alleen van uw hemelse Vader maar ook die van Jezus Christus en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.